Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Loterij, kienavond of kansspel organiseren

  Voor een loterij of kansspel hebt u soms een vergunning nodig. Soms heft het alleen te melden. Hier leest u wat de voorwaarden zijn.

 • Zienswijze indienen

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de gemeente. Voorbeelden zijn: ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp omgevingsvergunningen. Over een ontwerpbesluit van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Deze mogelijkheid staat dan aangegeven onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit. In de meeste gevallen mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als iedereen deze mogelijkheid heeft, dan staat dat bij het ontwerpbesluit specifiek vermeld. Een ontwerpbesluit wordt openbaar bekendgemaakt door middel van een publicatie op de website van de gemeente Sittard-Geleen ( bekendmakingen) en www.overheid.nl. Na afloop van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit neemt de gemeente een definitief besluit. Als u een zienswijze heeft ingediend, stelt de gemeente u op de hoogte van het besluit en de manier waarop uw zienswijze hierbij is betrokken. Dat besluit wordt ook openbaar bekend gemaakt. Zienswijze Met ‘zienswijze’ wordt bedoeld de zienswijze in het kader van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (U.O.V.),  zoals opgenomen in afdeling 3.4 Awb. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure  biedt de mogelijkheid om door middel van een zienswijze te reageren op een ontwerpbesluit. In het definitieve besluit kan het bestuursorgaan rekening houden met die zienswijzen. Tegen dat definitieve besluit kunnen belanghebbenden vervolgens beroep en hoger beroep instellen. U hoeft dan niet eerst nog een bezwaarschrift in te dienen.  De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure is soms wettelijk voorgeschreven, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, of bij sommige omgevingsvergunningen. Een bestuursorgaan kan er ook voor kiezen om vrijwillig een zienswijzenprocedure in te lassen bij plannen of besluiten, waarbij dat niet is voorgeschreven. Bijvoorbeeld bij een structuurvisie

 • Bewijs van in leven zijn

  Vraagt uw pensioenverstrekker om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aanvragen. Als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor gebruik in Nederland, kunt u het online aanvragen. U ontvangt het uittreksel binnen 3 werkdagen per post. Online aanvragen Kosten Bewijs van in leven zijn: € 16,95 Bewijs van in leven zijn voor een pensioenverstrekker: gratis Bewijs van in leven zijn voor buitenland Als u een bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een instantie in het buitenland, moet u het persoonlijk in de Stadswinkel aanvragen. Maak dan een afspraak voor een Bewijs van in leven zijn (Internationaal).  

 • Briefadres

  U kunt een briefadres aanvragen als u geen woonadres heeft. Een briefadres kunt u aanvragen in de gemeente waar de persoon die u het briefadres verleent, woont. Een briefadres wordt niet zonder meer toegekend. Nadat u een aanvraag heeft ingediend, wordt deze beoordeeld en ontvangt u binnen 4 weken bericht of uw aanvraag is goedgekeurd. Let op: Een postbus is geen briefadres. Postbussen kunnen dan ook niet bij de gemeente worden aangevraagd. U kunt dit zelf regelen via http://www.postnl.nl/ . Aanvragen Alleen als u verhuist naar een zorginstelling kunt u online een briefadres aanvragen. In alle andere gevallen vraagt u het briefadres persoonlijk aan in de stadswinkel. U komt samen met degene die toestemming verleent tot het houden van het briefadres op zijn woonadres. Maak hiervoor een afspraak Online aanvragen (bij verhuizing naar een zorginstelling)  

 • Legalisatie handtekening

  De legalisatie van een handtekening is een verklaring van echtheid van de geplaatste handtekening. U moet hiervoor persoonlijk bij de gemeente uw handtekening op het document zetten. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw legitimatiebewijs. De gemeente legaliseert uitsluitend documenten die door de gemeente zelf worden afgegeven.    Maak een afspraak   Documenten waarmerken Het waarmerken van een document is iets anders als het legaliseren van een handtekening. Zie de pagina waarmerken document voor meer informatie.  Kosten Het legaliseren van een handtekening kost € 13,30 Meenemen geldig legitimatiebewijs met een handtekening die overeenkomt met de handtekening waarvoor u de legalisatie aanvraagt het document waarop u de handtekening wilt plaatsen pinpas of contant geld

 • Geboorteaangifte

  Als uw kind geboren is in de gemeente Sittard-Geleen, geeft u de geboorte binnen 3 werkdagen aan in de Stadswinkel. Maak hiervoor een afspraak, bel 14046. Wat u moet weten U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is. U hoeft uw kind niet mee te nemen. Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp. Wanneer geboorteaangifte U doet altijd binnen 3 dagen aangifte van geboorte. Wanneer moet u geboorteaangifte doen? Het kind is geboren op Doe aangifte uiterlijk op Maandag Donderdag Dinsdag Vrijdag Woensdag Maandag Donderdag Maandag Vrijdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zondag Woensdag Is de derde dag een weekenddag of een feestdag? Dan kunt u uiterlijk op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag aangifte doen. Meenemen geldig legitimatiebewijs geboortebewijs (de verloskundige of arts die bij de geboorte aanwezig was geeft dit af) trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u dit heeft, dan kunt u uw kind daarin laten bijschrijven. Het is niet verplicht. een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt Kosten   Prijs Aangifte geboorte Gratis Afschrift geboorteakte (uittreksel Burgerlijke Stand) € 16,95 Meer informatie Wanneer ontvang ik het BSN van mijn kind na de geboorteaangifte? Hoe kan ik een kind erkennen? Hoe kan ik een geboorteakte aanvragen? Wat moet ik doen om mijn levenloos geboren kind te registreren? ​

 • Aangifte overlijden

  Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook doen. Aangifte overlijden door begrafenisondernemer Als begrafenisondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. Dit doet u binnen 6 dagen na het overlijden in de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Het verlof voor begraven of cremeren wordt door de gemeente opgestuurd.   Online doorgeven Aangifte overlijden door nabestaanden Nabestaanden kunnen alleen in de Stadswinkel aangifte van overlijden doen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, bel 14046. Kosten Aangifte overlijden Gratis Afschrift overlijdensakte (uittreksel Burgerlijke Stand) € 16,95   Begraafplaatsen Waar zijn de begraafplaatsen in Sittard-Geleen?  

 • Naamgebruik

  Als u getrouwd (geweest) bent of u heeft een geregistreerd partnerschap (gehad) kunt u de geslachtsnaam (achternaam) van uw partner gebruiken. Hierbij gaat het om de naam waarmee u wilt dat overheidsinstellingen u aanschrijven. Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam, ook al hebt u een ander naamgebruik gekozen. U kunt op elk moment uw naamgebruik veranderen als u de Nederlandse nationaliteit bezit. Het wijzigen van uw naamgebruik is gratis. Naamgebruik online wijzigen   Keuzes U kunt kiezen de volgende namen te gebruiken: alleen uw eigen naam alleen de naam van uw partner uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam  

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente. De gemeente stuurt uw aanvraag naar de dienst Justis. Dienst Justis beoordeelt de aanvraag en stuurt meestal binnen 4 weken de VOG (of afwijzing) toe per post. Soms is er meer onderzoek nodig en duurt de aanvraag 8 weken.  Download het formulier van de website van Justis. Vul het formulier helemaal in, laat het formulier ondertekenen (inclusief stempel organisatie). Scan het formulier daarna in en stuur het digitaal naar ons toe.  VOG aanvragen met DigiD Kosten VOG aanvragen bij de gemeente: € 41,35 VOG digitaal via werkgever: meer informatie op justis.nl. VOG voor vrijwilligers: meer informatie op justis.nl VOG online aanvragen via werkgever Het is mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Neem met hen contact op voor meer informatie. Gratis VOG voor vrijwilligers Vrijwilligers die met mensen werken in een afhankelijkheidssituatie kunnen een gratis VOG krijgen. De gratis VOG kan alleen digitaal worden aangevraagd via de vrijwilligersorganisatie, neem met hen contact op voor meer informatie.   

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan in de Stadswinkel in Geleen. Maak hiervoor een afspraak. Na vijf werkdagen kunt u het paspoort zelf ophalen of laten bezorgen. Als u het paspoort wilt laten bezorgen kunt u dit aangeven bij de aanvraag in de Stadswinkel. Kinderen van alle leeftijden moeten aanwezig zijn bij aanvraag en afhalen van een paspoort. Maak afspraak Snel nodig Als u uw paspoort snel nodig heeft kunt u een spoedafspraak maken. U kunt uw paspoort dan binnen 1 à 2 werkdagen ophalen. Voor een spoedafspraak betaalt u extra. Kosten Overzicht kosten paspoort Soort paspoort Prijs Paspoort voor volwassenen van 18 jaar en ouder € 77,85 Paspoort voor volwassenen van 18 jaar en ouder, met spoedaanvraag (€ 51,60 extra) € 130,85 Paspoort voor jongeren tot 18 jaar € 58,85 Paspoort voor jongeren tot 18 jaar, met spoedaanvraag (€ 51,60 extra) € 111,85 Bezorgen van een paspoort € 16,70 Bezorgen van een extra paspoort € 8,25 vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort € 58,85 De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Hierover leest u meer op onze tarievenpagina. Meenemen Let er op dat u het volgende meeneemt naar de afspraak: Als u 18 jaar of ouder bent   alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als deze zijn verlopen één pasfoto, bekijk de eisen op rijksoverheid.nl pinpas (of contant geld) Als u jonger dan 18 jaar bent   alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als deze zijn verlopen één pasfoto, bekijk de eisen op rijksoverheid.nl als beide ouders mee komen dan moeten zij ook een legitimatiebewijs meenemen als één van de ouders er niet bij kan zijn, neem dan mee; download het formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige (pdf, 28 kB), ingevuld en ondertekend door de ouder die niet bij de afspraak is een kopie van het legitimatiebewijs van de ouder die niet bij de afspraak is pinpas (of contant geld) Let op: als maar één van de ouders, of iemand anders gezag heeft over het kind, dan mag alleen diegene een paspoort voor het kind aanvragen. Ophalen U kunt het paspoort persoonlijk na 5 werkdagen ophalen bij de Stadswinkel in Geleen.  Reizen met kinderen Kinderen van alle leeftijden moeten een eigen paspoort of ID-kaart hebben als ze naar het buitenland reizen. Vanaf 14 jaar moeten kinderen een eigen paspoort of ID-kaart hebben om zich te kunnen legitimeren, ook in Nederland. Let op: Reist u met kinderen naar het buitenland en heeft u een andere achternaam dan zij, dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. Kijk voor de meest actuele informatie hierover op rijksoverheid.nl Geldigheid Paspoort voor volwassenen (18 jaar en ouder): 10 jaar Paspoort voor jongeren (tot 18 jaar): 5 jaar Meer informatie Paspoort kwijt of gestolen? Lees meer informatie over het verschil tussen paspoort of ID-kaart op rijksoverheid.nl