Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Informatie over aanbestedingen

  De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving. Nationale en Europese aanbestedingen publiceren wij op Tenderned.  Voor gemeentelijke civieltechnische werken (aanleg en onderhoud van wegen en rioleringen) en voor cultuurtechnische werken (aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen) werken wij met groslijsten. Aannemers op een groslijst komen in aanmerking voor onderhandse aanbestedingen. U kunt zich aanmelden voor de groslijst van de gemeente Smallingerland.   

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang, het onderwijs of als taxichauffeur gaat werken. Vaak bepaalt de instantie of u een schriftelijke of een digitale aanvraag doet. Digitaal aanvragen De instantie zet de eerste stap: zij zet de VOG-aanvraag online voor u klaar. U krijgt daarna een e-mail met daarin een aanvraagcode. Log met deze code online in. Controleer uw aanvraaggegevens en betaal de aanvraag. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. De kosten: €33,85. eHerkenning. Schriftelijk aanvragen U krijgt het aanvraagformulier van de instantie die de VOG van u vraagt. Vul het aanvraagformulier samen met de instantie (vaak uw werkgever) in. Maak een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Neem het volledig ingevulde formulier en uw identiteitsbewijs mee. U betaalt bij de aanvraag. De kosten: €41,35. Afspraak maken Dienst Justis Dienst Justis beoordeelt uw aanvraag. Twee tot vier weken na uw aanvraag ontvangt u van Justis de VOG per post thuis. Wijst Justis uw aanvraag af? Dan krijgt u daarover een brief. Woont u in het buitenland, staat u in­ge­schre­ven in de Re­gi­stra­tie Niet-In­ge­ze­te­nen (RNI) of staat u nergens ingeschreven? Vraag de VOG aan bij Dienst Justis. Meer informatie Vragen over de voortgang van uw aanvraag stelt u bij Dienst Justis. Bel 088 9982 200. Lees meer over de VOG op justis.nl/vog

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Aansprakelijk stellen Wat heeft u nodig? Bewijs van de opgelopen schade, bijvoorbeeld foto’s, een aanschafbon of een rekening en eventueel een schaderapport. Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en) als er getuigen zijn. Verklaring van het voorval, bijvoorbeeld een proces-verbaal bij verkeersongelukken, een schadenota van de verzekering of informatie over de opgelopen letselschade. Handig om te weten Onderbouw uw schadeclaim zo volledig mogelijk en stuur alle bewijzen die u heeft mee. Wij zullen uw aansprakelijkstelling zo spoedig mogelijk afhandelen, of we sturen het door naar onze verzekering die de aansprakelijkstelling verder afhandelt.

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. Een briefadres vraagt u aan bij de gemeente.  Afspraak maken Briefadresgever Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn. De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever zorgt ervoor dat u uw post krijgt. Bijvoorbeeld belastingformulieren, een stempas of dagvaarding. Een tijdelijk logeeradres en een adres op een vakantiepark zijn ook woonadressen. Verblijft u op zo'n tijdelijk adres, zorg dan dat u zich daar inschrijft. Voorwaarden voor aanvragen briefadres U woont in een zorginstelling, gevangenis of een blijf-van-mijn-lijfhuis. U werkt op een varend schip met een thuishaven in Nederland. U heeft een reizend beroep, waardoor u geen woonadres heeft. U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat. Gaat u langer dan 8 maanden naar het buitenland, geef uw emigratie door in de laatste week vóór de vertrekdatum aan de gemeente. Meenemen bij uw aanvraag uw geldig identiteitsbewijs. een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner van het briefadres. Kom samen met de hoofdbewoner aan de balie om de aanvraagformulieren voor het briefadres in te vullen.

 • Verhuizen

  Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dat kan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Geeft u uw verhuizing later door, dan is de datum van doorgeven ook uw officiële verhuisdatum. Verhuizen binnen of naar Smallingerland Verhuist u binnen of naar gemeente Smallingerland, geef dit aan ons door. Wij geven uw nieuwe adres automatisch door aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen. Verhuizing online doorgeven Wie kan een verhuizing doorgeven? Iedereen van 16 jaar of ouder Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor: uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent. uw echtgenoot of geregistreerd partner. Dit kan alleen als u samen naar een nieuw adres verhuist, of als uw partner bij u in komt wonen. Gaat u samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan moet uw vriend of vriendin zelf de verhuizing doorgeven. uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist. uw ouder, als hij of zij meeverhuist. iemand die onder curatele staat, als u curator bent. een pleegkind, als u een zorgcontract heeft. iedere meerderjarige die u daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd. Verhuizen naar adres waar al iemand woont Als u bij iemand gaat inwonen, zorg dan dat degene bij wie u gaat inwonen toestemming geeft bij de aanvraag.  Verhuizen van Smallingerland naar andere gemeente Wanneer u vanuit Smallingerland naar een andere gemeente verhuist, dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist.  Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. Als u verhuist naar een huis waar al iemand woont, zorg dat de hoofdbewoner mee naar het gemeentehuis komt voor de aanvraag. Kosten Een verhuizing doorgeven kost niets Emigreren Kijk op de pagina emigratie doorgeven als u emigreert. Verhuizen vanuit het buitenland Kijk op de pagina verhuizen vanuit het buitenland als u vanuit het buitenland in gemeente Smallingerland komt wonen.

 • Bewijs van in leven zijn

  U heeft een bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds of andere uitkerende instantie. Het is een officiële verklaring dat u in leven bent. Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen voor uzelf aanvragen. We doen ons best om het binnen 5 werkdagen via de post op te sturen. Soms vraagt een buitenlands pensioenfonds om een Attestatie de Vita. Dat is een internationale versie van het bewijs van in leven zijn. Maak daarvoor een afspraak in het gemeentehuis. Een attestatie de vita vraagt u persoonlijk aan.  Bewijs van in leven zijn aanvragen Kosten € 7,50 Gratis als dat in een brief van het pensioenfonds staat Aanvragen bij gemeente Vraag het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het bewijs in het gemeentehuis aanvragen kan ook. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee en de brief van het pensoenfonds waarin zij aangeven dat u het bewijs gratis krijgt (als u die heeft). U krijgt het uittreksel direct mee.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Storing betalingen via webbrowsers Edge en Chrome Op dit moment is het niet mogelijk om via de webbrowser Edge en Chrome betalingen te doen via de gemeentelijke website. Maak gebruik van bijvoorbeeld de browsers Safari of FireFox. Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u solliciteert op functies bij de overheid. We doen ons best om het bewijs binnen 5 werkdagen via de post op te sturen. Bewijs van Nederlanderschap aanvragen Kosten € 7,50 Aanvragen bij gemeente U vraagt een bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente waarin u woont. Het bewijs in het gemeentehuis aanvragen kan ook. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee. U krijgt het uittreksel direct mee.

 • Emigratie doorgeven

  Vertrekt u vanuit gemeente Smallingerland naar het buitenland? Of gaat u minimaal 8 maanden in het buitenland wonen? Meld dit dan in de laatste week vóór de vertrekdatum bij de gemeente. Emigratie doorgeven Kosten Kosten emigratie doorgeven     Emigratie doorgeven: geen kosten Internationaal bewijs van uitschrijving € 7,20   Benodigdheden Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart; Gegevens over waar u naartoe gaat. Dus: naar welk land u gaat, wat uw eerste adres daar is en wanneer u verhuist. Wat u moet weten Blijft er iemand of meerdere personen achter op uw adres? Alle personen die vertrekken doen in dat geval persoonlijk aangifte. Dit geldt ook voor minderjarigen. Plan een afspraak binnen een week voor uw vertrek; U geeft uw nieuwe land en uw eerste adres in dat land aan de gemeente door; Uw uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huursubsidie, studiefinanciering, uitkeringen of uw belastingen; De emigratiedatum kan niet met terugwerkende kracht verwerkt worden. Dit betekent de datum van de aangifte gelijk is aan de datum van het vertrek. Wie kan een emigratie doorgeven Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door; Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door; Bewindvoerders geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld; Ouders en hun kind of kinderen (ouder dan 16) die op hetzelfde adres wonen, mogen de emigratie voor elkaar doorgeven; Echtgenoten of geregistreerde partners die op hetzelfde adres wonen, mogen de emigratie voor elkaar doorgeven.  

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Aan de gemeente kunt u vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor advocaten, verenigingen, niet-commerciële instellingen en de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). U kunt geheimhouding online regelen voor uzelf en voor uw kinderen totdat zij meerderjarig zijn. Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u dat zelf stopzetten. Geheimhouding aanvragen of stopzetten Kosten Geen Rechtszaak Als u geheimhouding heeft, blijven uw gegevens ook geheim voor advocaten. Behalve als de advocaat uw gegevens nodig heeft voor een rechtszaak waar u bij betrokken bent Overheidsorganisaties Alle overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en het UWV, gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding hebt, kunnen wij aan deze organisaties gegevens doorgeven. De gemeente geeft nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren Verhuizing Al u verhuist binnen de gemeente of naar een andere gemeente, dan blijft de geheimhouding bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek te doen. Het verzoek heeft geen einddatum. 

 • Zienswijze indienen

  Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Smallingerland? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze. Waarop kunt u reageren? Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld op een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag. Of op ontwerpen van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan of een wijzigingsplan. Vanaf januari 2024 kan het ook gaan om een ontwerp wijzigingsbesluit van het omgevingsplan. Wanneer kunt u een zienswijze indienen? Een zienswijze kunt u online indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal zes weken. U vindt deze periode in de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan. Zienswijze indienen Mocht het niet lukken uw zienswijze online in te dienen, dan kunt u dit ook schriftelijk of mondeling doen.  Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan: de gemeenteraad van Smallingerland, postbus 10.000, 9200 HA te Drachten. Een schriftelijke zienswijze moet de volgende informatie bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze. Voor meer informatie over het ontwerpplan of het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken, telefoonnummer 0512-581234. Wat doet de gemeente met uw zienswijze? Als wij een definitief besluit nemen, betrekken wij daar uw zienswijze bij. U krijgt persoonlijk bericht van het besluit. Wij maken dat besluit bekend in het Gemeenteblad op overheid.nl en publiceren het besluit in Actief. Mocht u het niet eens zijn met het besluit dan kunt u in beroep gaan. In het besluit staat hoe u dat kunt doen.