Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Briefadres

  Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres heeft.

 • Erkenning kind

  Wilt u uw kind erkennen? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0222.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een beslissing van ons? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dat binnen 6 weken na de datum die op het besluit staat.

 • Klacht indienen

  Bent u onvriendelijk of onbeleefd behandeld door een ambtenaar of bestuurder? Krijgt u geen antwoord op uw brief of e-mail? Houdt een medewerker zich niet aan de afspraak? Of wordt het werk niet goed uitgevoerd? Dan kunt u hier een klacht indienen.

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u aan bij de balie in het gemeentehuis. U komt 2x persoonlijk langs: 1x voor het aanvragen en 1x voor het ophalen. U kunt uw paspoort 5 werkdagen na de aanvraag ophalen. Het aanvragen van uw paspoort kan alleen tijdensĀ de openingstijden van de balie.

 • Naamgebruik

  Gaat u trouwen, uw partnerschap registreren of scheiden? Dan kunt u kiezen welke achternaam de overheid gebruikt in brieven aan u. Uw naamgebruik kunt u veranderen bij de gemeente waar u woont. Bij ons regelt u dit online, per brief of aan de balie in het gemeentehuis.

 • Aansprakelijk stellen voor schade

  Heeft u schade door onze schuld? Of doordat wij iets niet hebben gedaan wat wij wel hadden moeten doen? Dan kunt u ons verantwoordelijk (aansprakelijk) stellen en het schadebedrag terugvragen. Per geval bekijken we of wij inderdaad verantwoordelijk zijn voor de schade.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Als u iets heeft verloren of gevonden, kijkt u op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt u verloren voorwerpen terugvinden en gevonden voorwerpen registreren.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  In een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het doen van bepaald werk. Werkgevers kunnen daar om vragen als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang. Een aanvraag wordt altijd gestart door de werkgever en door u bevestigd.

 • Bewijs van in leven zijn

  Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie? Het bewijs van in leven zijn toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. Het is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig.