Zoekresultaat 1 - 10 van 31 resultaten

 • Rechtsbijstand

  Heeft u ruzie met uw werkgever, verhuurder of gaat u scheiden? Heeft u juridische hulp nodig? Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, biedt bijzondere bijstand soms een oplossing.

 • Briefadres

  U kunt zich inschrijven op een briefadres als u geen vast woonadres heeft in de gemeente Tiel. Bijvoorbeeld omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft.

 • Aangifte overlijden

  Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Adresonderzoek

  Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Vraag dan om een adresonderzoek. Een adresonderzoek is een onderzoek naar de actuele woon- of verblijfplaats van personen. 

 • Verhuizing doorgeven

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente verstrekt persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan bepaalde organisaties. U kunt de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen. Het is niet mogelijk om voor alle organisaties uw gegevens geheim te houden, maar u kunt de verstrekking van de gegevens wel beperken.

 • Paspoort

  U vraagt een paspoort aan bij de gemeente. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort afhalen. Als u een spoedaanvraag 's ochtends hebt gedaan, kunt u uw paspoort de volgende werkdag afhalen.​

 • Trouwlocaties

  Wilt u trouwen in de gemeente Tiel? Dan kunt u trouwen in het Ambtmanshuis of bij grotere gezelschappen in de raadzaal. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook trouwen op een eigen gekozen locatie.

 • Klacht tegen bestuurlijk en ambtelijk optreden

  De gemeente Tiel heeft een klachtenverordening. Hierin staan de regels die gelden wanneer u een klacht heeft over de gemeente Tiel.

 • Bezwaren- en klachtencommissie

  De gemeenten Tiel en Culemborg hebben een gezamenlijke bezwaren- en klachtencommissie. De bezwarencommissie adviseert over de afhandeling van bewaren en klachten. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en bekijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.