Zoekresultaat 1 - 10 van 39 resultaten

 • Briefadres wijzigen

  Hebt u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een zorginstelling of gevangenis verblijft? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. Dit kan geen postbus zijn.

 • Vooroverleg

  Met een vooroverleg kijkt de gemeente of uw bouwplan wel haalbaar is. U kunt deze toets laten doen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

 • Automatische incasso

  U kunt uw diverse aanslagen gemeentelijke heffingen, zoals o.a. de onroerende-zaakbelasting en rioolheffing, in tien gelijke maandelijkse termijnen betalen.

 • Zakenpaspoort

  Reist u veel? Dan kunt u ook een zakenpaspoort aanvragen. Dit is een gewoon paspoort. Het is alleen dikker, namelijk 66 pagina's in plaats van 34 pagina's. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Aangifte geboorte

  Als een kind is geboren, doet iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest aangifte. Dat moet in de gemeente waar het kind is geboren. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Paspoort

  U vraagt een paspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Daarvoor maakt u een afspraak. Na ongeveer een week kunt u uw paspoort afhalen.

 • Registratie levenloos geboren kind

  Uw kind is levenloos geboren of heeft kort geleefd. Het is mogelijk om hem of haar te laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Melden van een voorgenomen huwelijk

  Gaat u trouwen? Dan meldt u dat bij de gemeente waar u gaat trouwen. Dit heet 'Melden van een voorgenomen huwelijk'.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken. Hebt u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Identiteitskaart

  U vraagt een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. Daarvoor maakt u een afspraak. Na ongeveer een week kunt u uw identiteitskaart ophalen.