Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Zienswijze indienen

  Ben je het niet eens met een ontwerp-besluit? Dien dan een zienswijze in. Op deze pagina lees je hoe dat moet.

 • Nadeelcompensatie

  Het waterschap doet zijn werk en neemt besluiten. We proberen schade natuurlijk altijd te voorkomen. Maar soms is er schade. Zelfs als het waterschap volgens de wet werkt en geen fouten maakt. Je kunt dan het waterschap vragen om deze schade te vergoeden. Dat noemen we nadeelcompensatie. Wij betalen niet altijd een geldbedrag bij nadeelcompensatie. Het kan ook zijn dat wij maatregelen nemen of dingen aanpassen om de schade te beperken of te herstellen.

 • Bezwaar maken of in beroep gaan

  Ben je het niet eens bent met een besluit van het bestuur van het waterschap? Dan kan je bezwaar maken tegen dat besluit. Je moet een bezwaar binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt opsturen. Je kunt ook in beroep gaan. Op deze pagina lees je hoe je dat kan doen.

 • Klacht indienen

  Onze medewerkers en bestuurders proberen hun werk goed te doen. Je mag ons erop aanspreken als je vind dat wij je niet correct behandelen. Kom je er samen of met een leidinggevende niet uit? Dan kan je een officiële klacht indienen. Op deze pagina lees je hoe je dat doet.

 • Klacht over aanbesteding

  Ben je het niet eens met de manier waarop een aanbesteding is verlopen. Dan kan je een klacht hierover indienen. We hebben hier samen met andere waterschappen een centraal meldpunt voor.