Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Schriftelijk bezwaar maken tegen een besluit van het bestuur van het waterschap Scheldestromen.

 • Klacht aanbesteding

  In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen Waterschap Scheldestromen (WS) en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht.

 • Schadeclaim indienen

  Verzoek schadevergoeding.

 • Wettelijke klacht indienen

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren.

 • Nationale ombudsman

  U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met het gedrag of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Een overheidsinstantie is bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de Informatie Beheer Groep.