Zoekresultaat 1 - 10 van 34 resultaten

 • Verhuizen (binnen Nederland)

  Wie kan een verhuizing doorgeven? U kunt een verhuizing doorgeven: van uzelf, als u 16 jaar of ouder bent. van uw echtgenoot / echtgenote als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde adres verhuist. van uw geregistreerde partner als u op hetzelfde adres woont en beiden naar hetzelfde...

 • Sportaccommodaties huren

  Tarieven huur De tarieven voor de huur van een sportaccommodatie zijn onder andere afhankelijk van het soort vereniging, gebruik en het gedeelte van de accommodatie dat verhuurd wordt. In sommige gevallen kunt u namelijk ook een deel van de accommodatie huren. Sportzalen kunnen half of volledig gehuurd...

 • Klacht tegen ambtelijk optreden

  Deze klachtenprocedure gaat niet over klachten of meldingen in de openbare ruimte, zoals afval, losliggende stoeptegels etc. U kunt daarvoor een ' melding openbare ruimte ' indienen. Burgers die niet tevreden zijn over de wijze waarop een ambtenaar of bestuurder zich in een bepaalde gelegenheid...

 • Echtscheiding melden

  Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, of door het overlijden van één van de echtelieden. De rechter spreekt een echtscheiding uit op verzoek van een van beiden of op gemeenschappelijk verzoek. Pas na de uitspraak van de rechter kan de gemeente de echtscheiding in het bevolkingsregister...

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Kosten Aanvraag via de website: € 10,75 Aanvraag aan de balie (in persoon): € 14,65 Internationaal model: € 14,65 (dit is een aparte link onder 'Online regelen' hierboven). Voor wie kunt u een uittreksel aanvragen? Uzelf. Een ouder die op hetzelfde adres woont. Een echtgeno(o)t/geregistreerd partner. Een...

 • Grondgebruik

  In Weert is er op diverse locaties sprake van gebruik van gemeentegrond. Het meest bekende voorbeeld is dat inwoners/bedrijven gemeentegrond betrekken bij hun eigen perceel of particuliere tuin en het ook als zodanig inrichten. De gemeente Weert is gestart met het in beeld brengen van gemeentelijke...

 • Trouwen in het buitenland

  Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? Voor sommige landen is hiervoor een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Omdat u bij een aanvraag allerlei extra documenten moet overleggen, adviseren we u voor de aanvraag contact met ons op te nemen. Kosten € 27,50 Wie kunnen aan u de verklaring...

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval...

 • Naamskeuze, verklaring

  U moet de keuze voor de achternaam van uw kind voor de geboorte of bij de geboorteaangifte kenbaar maken bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een naamskeuze kenbaar maken kan alleen voor kinderen die formeel 2 ouders hebben. Meenemen Bij naamskeuze dienen beide ouders aanwezig te zijn. Omdat...

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG kunt u nodig hebben voor een nieuwe baan, een visum of emigratie. Een werkgever kan om een VOG vragen voordat u wordt aangenomen. Uit een VOG blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor de taak of functie...