Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Overlast zorgwoningen melden

  Soms ontstaat er overlast rond zorgwoningen. Ook ontstaan er soms zonder toestemming nieuwe zorgwoningen. U kunt dit melden bij het Meldpunt Overlast Zorgwoningen.

 • Klacht over de gemeente indienen

  Heeft u een klacht over hoe u door de gemeente bent behandeld? U kunt dan een klacht bij ons indienen.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

 • Zwervende dieren opvangen

  Als u een zwerfdier aantreft, kunt u bellen met Dierenambulance Kampen.

 • Inschrijven in Nederland voor studie of werk

  Wilt u tijdelijk in Nederland werken of studeren? Schrijft u zich dan in bij de gemeente om een burgerservicenummer (BSN) te krijgen.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente.

 • Groenstrook of snippergroen kopen of gebruiken

  Soms ligt naast een woning of tuin een stuk gemeentegrond. Vaak gaat het om openbaar groen dat onderdeel is van de inrichting van de wijk. De gemeente verkoopt de grond dan meestal niet. U kunt de gemeente wel vragen of u de grond mag kopen. Zonder toestemming mag u de grond niet gebruiken. Gebruikt u al langere tijd gemeentegrond, dan bespreken wij met u of u de grond kunt kopen.

 • Tweede of zakenpaspoort aanvragen

  Reist u vaak naar het buitenland? Dan kunt u een zakenpaspoort of tweede Nederlands paspoort aanvragen. Vraag het reisdocument persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Na 5 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het niet eens met een besluit? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt ook direct een bezwaarschrift indienen.

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  Vraag een paspoort of identiteitskaart aan bij de gemeente waarin u woont. Bij de afspraak moet u zelf aanwezig zijn. Na 5 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen.

  Vraagt u een reisdocument aan voor uw kind? Uw kind moet dan zelf aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van het reisdocument.