Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim.

 • Bibob-onderzoek

  De gemeente kan een Bibop-onderzoek starten wanneer iemand iets aanvraagt of aankoopt. Zo controleert zij of de aanvrager of koper integer is.

 • Een zienswijze tegen een ontwerp omgevingsplan indienen

  Het kan zijn dat u bezwaren heeft tegen een ontwerp omgevingsplan dat ter inzage is gelegd. U kunt dan een zienswijze indienen tegen dit plan.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.