Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Vooroverleg

  Bouw, verbouw of sloopplannen? Vraag een vooroverleg aan met de gemeente. Dan weet u meteen waar u aan toe bent.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten van de gemeente.

 • Opnieuw inschrijven in Nederland

  U woonde vroeger in Nederland. Nu verhuist u vanuit het buitenland weer naar Nederland. U schrijft zich dan opnieuw in bij een gemeente. Of doet u een 1e inschrijving?

 • Informatie Bezwaren- en Klachtencommissie

  De Bezwaren- en Klachtencommissie adviseert over de afhandeling van bewaren en klachten. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en bekijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.

 • Aangifte overlijden (uitvaartondernemers)

  Als uitvaartondernemer doet u digitaal aangifte van overlijden. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig met tenminste betrouwbaarheidsniveau 2+.

 • Briefadres

  U kunt zich inschrijven op een briefadres (postadres) als u geen woonadres heeft of als u in een instelling verblijft. Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. Een briefadres is het adres van een andere persoon of van een instelling.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Als u iets bent verloren of hebt gevonden, kunt u hiervan aangifte doen bij de gemeente, niet bij de politie. U moet wél aangifte doen bij de politie als u denkt dat het om diefstal gaat.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. Zorg ervoor dat de aanvraag minimaal drie weken voorafgaande aan de lotenverkoop is ingediend.

 • Klacht tegen bestuurlijk en ambtelijk optreden

  De gemeente Tiel heeft een klachtenverordening. Hierin staan de regels die gelden wanneer u een klacht heeft over de gemeente Tiel. Naast het indienen van een klacht over het gedrag van ambtenaren, kunt u ook een klacht indienen over de manier waarop de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad zich gedragen in de omgang met burgers en bedrijven. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u zich door een ambtenaar van de gemeente Tiel niet prettig behandelt voelt of dat er maar geen reactie komt op een brief die u aan de gemeente gestuurd heeft.

 • Fietsen en bromfietsen gevonden of verloren

  Als u een (brom)fiets vindt, moet u hiervan melding maken bij de gemeente. Bent u uw fiets of bromfiets kwijt, dan kunt u op dinsdagen tussen 15.00 en 16.00 uur komen kijken of uw fiets op de Avri-werf (Industrieweg 4-6) in Tiel staat.