Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Nadeelcompensatie

    Heeft u schade of verwacht u die door een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan, omgevingsplan of buitenplanse omgevingsplanactiviteit? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding vragen. Dit noemen we nadeelcompensatie.

  • Zienswijze indienen

    Over sommige besluiten of plannen van de gemeente, die nog niet definitief zijn, kunt u uw mening geven. Dit heet een zienswijze.

  • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

    Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift, heeft u misschien recht op een dwangsom. Dat is een boete die de gemeente aan u moet betalen.