Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Aansprakelijkstelling van de gemeente

    Heeft u schade geleden en denkt u dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is? Dan kunt u hiervoor een schadeclaim indienen.

  • Zienswijze

    Sommige besluiten of plannen van de gemeente die nog niet definitief zijn, worden ter inzage gelegd. Dat noemen we een voorgenomen besluit of een ontwerpbesluit. U kunt hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze. U kunt alleen een zienswijze doorgeven in de periode die de gemeente heeft bepaald.

  • Nadeelcompensatie

    De gemeente beheert de openbare ruimte. Daarom zijn we vaak verplicht om (onderhouds-)werkzaamheden aan bijvoorbeeld wegen of riolering in Gouda uit te voeren, besluiten te nemen of handelingen uit te voeren.Wanneer er sprake is van schade als gevolg van bijvoorbeeld deze acties, kan de gemeente in sommige gevallen verplicht zijn om een deel te vergoeden. Dit heet nadeelcompensatie.U heeft bijvoorbeeld…