Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Bezwaarschrift indienen

    Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U mag dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning niet goed keurt. Of omdat u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaar in te dienen. Dit doet u bij de persoon die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke bevestiging. Online bezwaarschrift indienen Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Kent de rechter uw verzoek toe? Dan is de beslissing tijdelijk ongeldig. Wij noemen dit opschorten. Zijn er andere belanghebbenden? Dan sturen wij het bezwaar naar hen toe. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een vergunning heeft gekregen waar u bezwaar tegen maakt.

  • Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

    Bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente u behandelt? Dan mag u (online) een klacht indienen. Wanneer wij een klacht ontvangen, onderzoeken wij wat er precies is gebeurd. U krijgt hierbij de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt schriftelijk bericht over de uitspraak van uw klacht. Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden online melden Voorwaarden Bij het indienen van uw klacht, moet u de volgende gegevens invullen: Uw naam en adres.  De datum waarop u de klacht schrijft. Een omschrijving van het gedrag waarover de klacht gaat. En zo mogelijk wie zich zo en waar heeft gedragen. De reden(en) van uw klacht.  Liever niet online invullen? Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden (PDF, 97,5kB)' downloaden, uitprinten en invullen. Een schriftelijke klacht moet u ondertekenen. Website rijksoverheid http://www.lastvandeoverheid.nl/