Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Een zienswijze tegen een ontwerp omgevingsplan indienen

    Het kan zijn dat u bezwaren heeft tegen een ontwerp omgevingsplan dat ter inzage is gelegd. U kunt dan een zienswijze indienen tegen dit plan.

  • Bezwaar maken

    Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.