Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wat u moet weten De gemeente geeft uw persoonsgegevens door aan andere overheidsinstellingen. Instanties die uw gegevens ontvangen zijn daarvoor geautoriseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De verstrekking van deze gegevens kunt u niet voorkomen. Hiervoor kunt u geen geheimhouding aanvragen.  Daarnaast zijn er nog andere instanties die uw gegevens krijgen. Bijvoorbeeld notarissen, advocaten, sport- of muziekvereniging. Wilt u weten welke instanties, kijk dan op de website http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/  Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan particulieren en commerciële instellingen.  Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven, vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens (verstrekkingsbeperking).  Meteen aanvragen U kunt digitaal een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens indienen. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.  Verzoek indienen Wil u liever persoonlijk een verzoek tot geheimhouding indienen, maak dan een afspraak. U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.  Maak afspraak    

 • Naamgebruik

  Hebt u een geregistreerd partnerschap, bent u getrouwd of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid. Op officiële documenten verandert uw naam niet. Uw eigen achternaam verandert hierdoor niet. U geeft alleen aan met welke naam u wilt worden aangeschreven door de overheid. U kunt kiezen uit: (E) Eigen naam (V) Naam partner gevolgd door de eigen naam (P) Naam partner (N) Eigen naam gevolgd door de naam partner Keuze naamgebruik doorgeven U kunt uw keuze voor naamgebruik doorgeven via het formulier naamgebruik wijzigen (DigiD).

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen als u gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen. Aanvragen Een verklaring omtrent gedrag is op drie manieren aan te vragen: Via Justis.nl. Uw aanvraag is digitaal klaargezet door de organisatie die de Verklaring omtrent gedrag van u vraagt. U vraagt de VOG dan digitaal aan via op www.justis.nl.  Digitaal aanvragen bij de gemeente. U heeft een aanvraagformulier ontvangen van de organisatie die een VOG van u vraagt. U kunt met uw DigiD online een aanvraag doen en het formulier van de organisatie uploaden. Dit kan via iBurgerzaken. Aanvragen op het gemeentehuis. U kunt tijdens openingstijden een Verklaring omtrent gedrag aanvragen in het gemeentehuis. U kunt hiervoor online een afspraak maken.  Wat is nodig voor een VOG? volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever); geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart (van aanvrager en bij machtiging ook van gemachtigde); een machtigingsformulier (als de aanvrager niet zelf komt); geld: de kosten moeten bij de aanvraag per pin of contant worden betaald. Kosten € 41,35 Als vrijwilliger in de gemeente Aa en Hunze kunt u een VOG gratis krijgen wanneer u een verklaring van Impuls heeft. Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na twee tot vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post. Gastouderopvang Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.

 • Identiteitskaart

  Gebruik hiervoor uw DigiD, dit kan via  'aanvragen'. Het aanvragen gaat in 2 stappen: Stap 1 doet u online. Vul de aanvraag in. Identiteitskaart kwijt? Geef dit aan bij de aanvraag. U moet minimaal 18 jaar zijn. Stap 2 is het maken van een afspraak op het gemeentehuis om: Een kleurenpasfoto in te leveren volgens de eisen van de Rijksoverheid Een handtekening te zetten en vingerafdrukken op te nemen. Neem bij vermissing een ander legitimatiebewijs mee als u deze heeft. Neem uw pinpas of geld mee. Aanvragen via de balie  Maak online een afspraak via afspraak maken Bent u het identiteitsbewijs kwijt, dan moet u beide producten (aanvraag  en vermissing ) toevoegen aan uw afspraak. Een afspraak telefonisch maken kan ook, dit kan via 14 0592 U neemt een  kleurenpasfoto mee volgens de eisen van de Rijksoverheid Neem uw pinpas of geld mee. Een identiteitskaart voor volwassenen is 10 jaar geldig. De identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. Met een identiteitskaart kunt u niet naar alle landen van de wereld reizen (dat kunt u wel met een paspoort). Daar staat tegenover dat de identiteitskaart goedkoper is. Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het identiteitsbewijs, dus ook (jonge) kinderen. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe ID ophalen. Wilt u een paspoort aanvragen? Ga dan naar de pagina Paspoort.

 • Bewijs van in leven zijn / Attestatie de Vita

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u gebruiken voor nederlandse instanties. Dit bewijs van in leven zijn kunt u online aanvragen. De kosten zijn € 8,65. Als u een brief heeft van het pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het gratis. Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel moet persoonlijk aangevraagd worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit bewijs kost € 14,30. Als u een brief heeft van het pensioenfonds waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft, is het gratis. U kunt hier een afspraak maken.

 • Paspoort

  Online aanvragen Gebruik hiervoor uw DigiD, dit kan via  'aanvragen'. Het aanvragen gaat in 2 stappen: Stap 1 doet u online. Vul de aanvraag in. Paspoort kwijt? Geef dit aan bij de aanvraag. U moet minimaal 18 jaar zijn. Stap 2 is het maken van een afspraak op het gemeentehuis om: Een kleurenpasfoto in te leveren volgens de eisen van de Rijksoverheid Een handtekening te zetten en vingerafdrukken op te nemen. Neem bij vermissing een ander legitimatiebewijs mee als u deze heeft. Neem uw pinpas of geld mee. Aanvragen via de balie  Maak online een afspraak via afspraak maken Bent u het paspoort kwijt, dan moet u beide producten (aanvraag  en vermissing ) toevoegen aan uw afspraak. Een afspraak telefonisch maken kan ook, dit kan via 14 0592 U neemt een  kleurenpasfoto mee volgens de eisen van de Rijksoverheid Neem uw pinpas of geld mee. Een paspoort voor volwassenen is 10 jaar geldig. Een paspoort voor kinderen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Na 5 werkdagen kunt u uw nieuwe paspoort ophalen. Wilt u een identiteitskaart aanvragen? Ga dan naar de pagina identiteitskaart. Kosten Paspoort 18 jaar en ouder (10 jaar geldig): € 77,75 Paspoort jonger dan 18 jaar (5 jaar geldig): € 58,80 Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort: € 58,80 Zakenpaspoort (66 pagina's dik in plaats van 34): € 77,75 Tweede paspoort € 77,75 Extra kosten spoedaanvraag: € 52,95 Kinderen Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich kunnen legitimeren met een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Kinderen jonger dan 14 jaar jaar moeten een eigen reisdocument hebben als zij naar het buitenland gaan. De bijschrijving van uw kinderen in uw eigen paspoort is niet meer geldig. Wilt u een paspoort aanvragen voor uw minderjarige kind? Dat kan al vanaf de geboorte. Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind(eren)? Dan kunt u problemen krijgen bij de persoonscontrole op een luchthaven als u alleen met uw kind(eren) reist. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder of gezaghouder is. Informatie hierover vindt u op de website van de Koninklijke marechaussee. Voor een paspoort is er voor kinderen tot 18 jaar toestemming van beide ouders/gezaghouders nodig. U kunt deze toestemming doorgeven op de volgende manieren: - Persoonlijk aan de balie - Digitaal met uw DIGID Het geven van toestemming geldt alleen voor ouders die het ouderlijk gezag hebben. Heeft iemand anders het gezag, bijvoorbeeld een voogd, dan moet deze gezaghouder schriftelijke toestemming geven. Ook moet een bewijs worden ingeleverd waaruit blijkt dat deze persoon/instantie het gezag heeft. Het paspoort moet binnen 1 maand na het geven van de toestemming zijn aangevraagd. Na deze termijn vervalt de toestemming.  U kunt voor meerdere kinderen tegelijk toestemming geven. Hier zijn geen kosten aan verbonden.  Spoedaanvraag Heeft u uw nieuwe paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Vraag het paspoort vóór 14.00 uur aan, dan kunt u het de eerstvolgende werkdag vanaf 10.00 uur afhalen. Hiervoor moet u wel meer betalen. Paspoort kwijt Als u uw paspoort kwijt bent vult u het formulier verklaring vermissing reisdocument met DigiD in. U hoeft niet meer naar het politiebureau. Gemeente moet gevonden paspoorten en ID-kaarten vernietigen Sinds november 2016 mag de gemeente Aa en Hunze gevonden paspoorten of ID-kaarten niet meer teruggeven aan de eigenaar. Dit is het gevolg van een aantal maatregelen die het Rijk heeft genomen om fraude met paspoorten en ID-kaarten tegen te gaan. Als u een gevonden paspoort of ID-kaart bij de gemeente brengt, is de gemeente verplicht deze meteen te vernietigen. Vervelend voor de eigenaar, maar uiteindelijk wel voor ieders veiligheid!

 • Verhuizen

  Verhuizen binnen Aa en Hunze Wanneer u verhuist binnen de gemeente Aa en Hunze dan kunt u dat vanaf 4 weken voor verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven via het formulier aangifte verhuizing of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u later dan de daadwerkelijke verhuizing aangifte doet, geldt de datum van binnenkomst als verhuisdatum. U kunt ook uw verhuizing doorgeven aan de balie. Maak hiervoor een afspraak. Verhuizen naar Aa en Hunze Wanneer u verhuist vanuit een andere gemeente naar de gemeente Aa en Hunze dan kunt u dat vanaf 4 weken voor verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing doorgeven via het formulier aangifte verhuizing of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer u later dan de daadwerkelijke verhuizing aangifte doet, geldt de datum van binnenkomst als verhuisdatum. U kunt ook uw verhuizing doorgeven aan de balie. Maak hiervoor een afspraak. Verhuizen vanuit het buitenland Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven neem dan binnen 5 dagen na aankomst in Nederland telefonisch contact op met de publieksbalie.  Verhuizen naar een andere gemeente Verhuist u vanuit de gemeente Aa en Hunze naar een andere gemeente? Dan meldt u dat bij uw nieuwe gemeente. Verhuizen naar een nieuwbouwwoning Wanneer u een nieuwbouwwoning gaat betrekken moet u zelf een afvalcontainer en afvalpas aanvragen. Dit vraagt u aan via het formulier afvalpas melding en formulier extra containers aanvragen of inleveren. U heeft recht op een afvalcontainer en afvalpas vanaf de datum dat de woning bewoond gaat worden. U kunt de container en afvalpas aanvragen vanaf het moment dat u staat ingeschreven op het opgegeven adres. Meenemen geldig paspoort of identiteitskaart. kopie van uw huur- of koopcontract. In ieder geval het deel waarin staat wie de contractanten zijn, om welk adres het gaat en de ondertekening; als er al iemand op het nieuwe adres woont: een verklaring van toestemming inwoning (pdf, 38 kB) met kopie van zijn of haar geldige paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart. Wie kan de verhuizing doorgeven? iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf; echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als u op hetzelfde adres woont; ouder voor een inwonend kind; meerderjarig kind voor ouder(s), als u op hetzelfde adres woont; curatoren doen aangifte voor onder curatele gestelden. Vertrek naar het buitenland Vertrekt u voor minimaal 8 maanden naar het buitenland? Dan moet u dat binnen 5 dagen voor vertrek doorgeven via het formulier vertrek naar het buitenland of melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Briefadres Als u geen woonplaats heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Dat kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.