Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Adresonderzoek

  Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet woont? Bijvoorbeeld een vroegere bewoner die zich niet heeft uitgeschreven? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen.  Kosten Geen. Meenemen een geldig identiteitsbewijs bewijs dat u de eigenaar of huurder bent van de woning eventueel gegevens van de betrokken persoon of personen Bijzonderheden Ontvangt u nog post voor de betrokkenen op uw adres? Stuur deze dan terug met de melding 'Vertrokken' Ook instanties die adresgegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen om een onderzoek vragen.

 • Aangifte overlijden

  Als iemand overlijdt moet u daarvan aangifte doen in de gemeente waar die persoon is overleden. De begrafenisondernemer kan dit direct online doen. Aangifte overlijden doen Wilt u als familielid zelf aangifte doen? Maak dan een afspraak. Afspraak maken Kosten De aangifte van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 15,70. Voorwaarden U moet aangifte van overlijden doen vóór u de overledene mag begraven of cremeren. U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Meenemen een geldig identiteitsbewijs (van u zelf) een doktersverklaring van het overlijden Meer informatie Lees meer over overlijden.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U heeft het recht om de gemeente te vragen om uw persoonsgegevens niet door te geven aan bepaalde personen of instanties (derden). Dit heet geheimhouding of verstrekkingsbeperking. U kunt een verzoek tot geheimhouding direct online indienen met uw DigiD. Geheimhouding aanvragen  Kosten Een verzoek tot geheimhouding kunt u gratis indienen bij de gemeente. Welke instanties krijgen uw gegevens? Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsorganisaties die wettelijke taken uitvoeren, zoals de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Het is daarom niet mogelijk om voor deze instanties geheimhouding aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor wie geldt de geheimhouding? Heeft uw geheimhouding aangevraagd? Dan krijgen de volgende instanties uw gegevens niet: Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Deze organisatie houdt de ledenadministratie bij van kerkgenootschappen. Vrije derden (organisaties, bedrijven en particulieren). De gemeente is niet verplicht gegevens aan hen te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een sport- of muziekvereniging). Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijn of de gehandicaptenzorg. Derden die gegevens nodig hebben bij de uitvoer van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld advocaten).  In sommige gevallen moeten wij wel gegevens verstrekken. Is dit het geval dan vragen wij eerst uw toestemming. Bijzonderheden U bent niet verplicht om een reden voor de geheimhouding op te geven. Geheimhouding aanvragen is mogelijk vanaf 16 jaar. Voor kinderen jonger dan 16 jaar vraagt de ouder/verzorger de geheimhouding aan. Het verzoek tot geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Beuningen (de gemeente waar u bent ingeschreven).  Wilt u ook dat uw vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien hiervoor dan een apart verzoek in bij die gemeente. Meer informatie Website Rijksoverheid Website Autoriteit Persoonsgegevens

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen de gemeente naar een ander adres of komt u vanuit een andere gemeente in de gemeente Beuningen wonen? Geef uw verhuizing op tijd door. Doe dit maximaal 4 weken ervoor of uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum. Verhuist u van Beuningen naar een andere gemeente? Dan hoeft u zich alleen bij de nieuwe gemeente in te schrijven. Uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuisdatum of meldingsdatum is uw melding verwerkt. Wilt u weten of u al staat ingeschreven? Log in op www.mijn.overheid.nl en kijk of uw inschrijving is verwerkt. Let op! Schrijft u zich voor het eerst in in Nederland? Of gaat het om een herinschrijving? Neem dan contact op met de gemeente via 14 024. Meer informatie vindt u hier. Wilt u verhuizen naar een recreatiewoning? Neem dan contact op met de gemeente via 14 024. Verhuizing doorgeven  Kosten Geen. Voorwaarden De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven: Uzelf als u 16 jaar of ouder bent ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen tot 16 jaar echtgenoten / geregistreerde partners die op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen voor elkaar ouders en hun meerderjarige kinderen die op hetzelfde adres gaan wonen voor elkaar een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld Meer informatie Wilt u uw verhuizing toch regelen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Woont u in het buitenland en komt u in Nederland wonen? Schrijft u zich dan binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk in bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024. Emigreren op Rijksoverheid.nl

 • Echtscheiding

  Is uw huwelijk/geregistreerd partnerschap ontbonden/ of beëindigd? Dan moet de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat of notaris dit voor u. Kosten Geen. Voorwaarden Een echtscheiding vraagt u bij de rechtbank aan; het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kan bij een notaris of advocaat. Uw advocaat of notaris stuurt de beschikking of overeenkomst naar de gemeente. De gemeente schrijft de beschikking /overeenkomst van de rechtbank/notaris in het register van de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of partnerschap officieel ontbonden of beëindigd. Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is en dat beide partijen de beschikking accepteren. U kunt de echtscheiding alleen laten inschrijven in de gemeente waar u bent getrouwd. Meer informatie Lees meer over scheiden