Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Verklaring onder ede of belofte

    Soms hebt u een officieel document nodig. Bijvoorbeeld om aan te tonen wie u bent, waar u woont, wat uw burgerlijke staat is of wanneer u bent geboren. U kunt hierbij denken aan een geboorteakte of een huwelijksakte.

  • Onroerende zaak kopen, huren of pachten

    De gemeente heeft onroerend goed in haar bezit in de vorm van weilanden of bouwgrond, gebouwen en soms ook woningen. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid kunt u deze onroerende zaken kopen, huren of pachten.