Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Huwelijk in het buitenland

  Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen? U hebt dan voor sommige landen een ‘ internationale verklaring van huwelijksbevoegdheid’ nodig.

 • Adoptie

  Hebt u een buitenlands kind geadopteerd? Dan meldt u dit bij de gemeente, zodra uw adoptiekind in Nederland is.

 • Aangifte overlijden

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  Het aanvragen en ophalen van een paspoort of identiteitskaart doet u zelf. U doet dit bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Naamswijziging

  Wilt u uw voornaam en/of achternaam veranderen, dan dient u een verzoek tot naamswijziging in bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Soms hebt u een officieel document nodig. Bijvoorbeeld om aan te tonen wie u bent, waar u woont, wat uw burgerlijke staat is of wanneer u bent geboren. U kunt hierbij denken aan een geboorteakte of een huwelijksakte.

 • Attestatie de Vita

  Met een attestatie de vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent.

 • Adresonderzoek

  Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen.

 • Geboorteaangifte

  U maakt voor de geboorteaangifte van uw kindje een afspraak. U doet dit: binnen 3 dagen na de geboorte als uw kindje geboren is in gemeente Dronten

 • Briefadres aanvragen

  Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.