Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk

  U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Dit kunt u in elke gemeente regelen. U gaat persoonlijk naar de gemeente en tekent in elkaars bijzijn de akte van omzetting. De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Op het moment dat u de akte ondertekent, is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. Afspraak maken Om uw geregistreerd partnerschap om te zetten in een huwelijk maakt u een afspraak via tel. 0525 63 82 00. 

 • Paspoort

  Een paspoort is een reisdocument (wereldwijd) en identificatiemiddel. U vraagt een paspoort persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit kan alleen op afspraak. U kunt uw paspoort na 5 werkdagen zonder afspraak ophalen. Een paspoort voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Een paspoort voor personen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. Maak uw afspraak

 • Briefadres

  Als u geen woonadres heeft in Nederland, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als u in een verpleeghuis of in een gevangenis verblijft. Maar ook als u in een vaartuig (bijvoorbeeld schippers) of voertuig woont, kunt u een briefadres aanvragen. Een briefadres is het adres van een bekende of een instelling. Op het briefadres wordt uw post ontvangen en de ontvanger geeft het aan u door. Maak uw afspraak  U kunt ook schriftelijk een briefadres (pdf, 723kb) aanvragen.

 • Trouwen in het buitenland

  Als u in het buitenland gaat trouwen, heeft u soms een Verklaring van huwelijksbevoegdheid of een Ongehuwdverklaring nodig. Dat hangt af van het land waar u trouwt. Vraag aan de Nederlandse ambassade of de overheid in het buitenland welke documenten u precies nodig heeft. Bent u in het buitenland getrouwd? Registreer dan uw huwelijk bij uw eigen gemeente. Maak uw afspraak

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart is een reisdocument (beperkt aantal landen) en identificatiemiddel. U vraagt een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dit kan alleen op afspraak. U kunt uw identiteitskaart na 5 werkdagen zonder afspraak ophalen. Een identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Een identiteitskaart voor personen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. Maak uw afspraak Let op: voor het reizen naar Engeland, Schotland of Noord-Ierland heeft u een paspoort nodig.

 • Handtekening laten legaliseren

  Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier. U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. U krijgt de legalisatie direct mee. Maak uw afspraak

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben. U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. Na de aanvraag sturen wij het uittreksel binnen 5 werkdagen op. Bewijs van Nederlanderschap aanvragen met DigiD Afspraak maken U kunt het uittreksel ook persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. U kunt het uittreksel direct meenemen. 

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. U vraagt het bewijs van in leven zijn bij de gemeente aan. Na de aanvraag sturen wij het uittreksel binnen 5 werkdagen op. Bewijs van in leven zijn aanvragen met DigiD Afspraak maken U kunt het uittreksel ook persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. U kunt het uittreksel direct meenemen.

 • Nadeelcompensatie

  Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet getreden. Met de komst van deze wet is het planschaderecht gewijzigd. De schade die voorheen bekend stond als ‘planschade’ heet onder de Omgevingswet ‘nadeelcompensatie’. Daarnaast vallen hier ook andere soorten schade onder.  Is de schade ontstaan voor 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan valt deze onder nadeelcompensatie en geldt de nieuwe procedure. Lees verder hieronder. Wat is nadeelcompensatie De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt. Of als een nieuwe weg wordt aangelegd. U kunt daarvan nadeel ondervinden. Bijvoorbeeld omdat uw woning minder waard wordt of dat u inkomsten verliest.  Ook kan het voorkomen dat werkzaamheden die de gemeente uitvoert nadelig voor u uitpakken. Bijvoorbeeld: uw bedrijf was een aantal maanden moeilijk bereikbaar vanwege uitgelopen rioleringswerkzaamheden of de strooiwagen van de gemeente raakt per ongeluk uw auto waardoor u schade heeft. U kunt daarvoor nadeelcompensatie aanvragen. U krijgt mogelijk een deel van de door u geleden financiële schade vergoed. Bekijk voordat u de aanvraag doet of u voldoet aan de voorwaarden.  Nadeelcompensatie aanvragen U kunt ook schriftelijk Nadeelcompensatie aanvragen (pdf, 275kb). 

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen bij de afdeling Burgerzaken. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Aangifte door uitvaartondernemer Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. Bent u nog niet bekend als uitvaartondernemer in de gemeente Oldebroek? Dan moet u zich eerst registreren via het formulier Registratie uitvaartondernemer. Wij voegen uw gegevens zo snel mogelijk toe, zodat u alsnog online aangifte kunt doen. U ontvangt een mail als uw gegevens zijn toegevoegd. Overlijdensaangifte met eHerkenning