Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • In beroep gaan

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

 • Naamgebruik

  Na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verandert uw achternaam niet. Wel kunt u de achternaam van uw partner gebruiken. Dit geldt voor beide partners.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen vast woonadres heeft kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht de post aan u door te geven.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties, maar ook verenigingen en stichtingen kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs, als taxichauffeur of trainer. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

 • Ouderlijk gezag en voogdij

  Minderjarigen staan onder gezag. Iemand die het gezag heeft over een kind, neemt onder meer de beslissingen over verzorging en opvoeding. Ook mag die persoon het vermogen van het kind beheren en in naam van het kind rechtshandelingen verrichten, zoals een handtekening zetten en een gerechtelijke procedure voeren. Het kan om ouderlijk gezag of voogdij gaan.

 • Echtscheiding / Beëindiging geregistreerd partnerschap

  U kunt uw huwelijk laten ontbinden door een echtscheiding. Daar heeft u een advocaat voor nodig. Hij dient uw verzoek in bij de rechtbank. U kunt een geregistreerd partnerschap via de rechtbank, een advocaat of notaris beëindigen of ontbinden. Welke manier u kiest, is afhankelijk van uw situatie.

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Woont u in het buitenland en wilt u in Nederland gaan wonen? Dan moet u zich binnen vijf dagen na uw aankomst in Nederland inschrijven bij de gemeente. Voor een eerste inschrijving kunt u uitsluitend op afspraak bij de gemeente terecht.