Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang, het onderwijs of als taxichauffeur gaat werken. Vaak bepaalt de instantie of u een schriftelijke of een digitale aanvraag doet. Digitaal aanvragen De instantie zet de eerste stap: zij zet de VOG-aanvraag online voor u klaar. U krijgt daarna een e-mail met daarin een aanvraagcode. Log met deze code online in. Controleer uw aanvraaggegevens en betaal de aanvraag. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. De kosten: €33,85. eHerkenning. Schriftelijk aanvragen U krijgt het aanvraagformulier van de instantie die de VOG van u vraagt. Vul het aanvraagformulier samen met de instantie (vaak uw werkgever) in. Maak een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Neem het volledig ingevulde formulier en uw identiteitsbewijs mee. U betaalt bij de aanvraag. De kosten: €41,35. Afspraak maken Dienst Justis Dienst Justis beoordeelt uw aanvraag. Twee tot vier weken na uw aanvraag ontvangt u van Justis de VOG per post thuis. Wijst Justis uw aanvraag af? Dan krijgt u daarover een brief. Woont u in het buitenland, staat u in­ge­schre­ven in de Re­gi­stra­tie Niet-In­ge­ze­te­nen (RNI) of staat u nergens ingeschreven? Vraag de VOG aan bij Dienst Justis. Meer informatie Vragen over de voortgang van uw aanvraag stelt u bij Dienst Justis. Bel 088 9982 200. Lees meer over de VOG op justis.nl/vog

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. Een briefadres vraagt u aan bij de gemeente.  Afspraak maken Briefadresgever Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn. De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever zorgt ervoor dat u uw post krijgt. Bijvoorbeeld belastingformulieren, een stempas of dagvaarding. Een tijdelijk logeeradres en een adres op een vakantiepark zijn ook woonadressen. Verblijft u op zo'n tijdelijk adres, zorg dan dat u zich daar inschrijft. Voorwaarden voor aanvragen briefadres U woont in een zorginstelling, gevangenis of een blijf-van-mijn-lijfhuis. U werkt op een varend schip met een thuishaven in Nederland. U heeft een reizend beroep, waardoor u geen woonadres heeft. U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat. Gaat u langer dan 8 maanden naar het buitenland, geef uw emigratie door in de laatste week vóór de vertrekdatum aan de gemeente. Meenemen bij uw aanvraag uw geldig identiteitsbewijs. een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner van het briefadres. Kom samen met de hoofdbewoner aan de balie om de aanvraagformulieren voor het briefadres in te vullen.

 • Bewijs van in leven zijn

  U heeft een bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds of andere uitkerende instantie. Het is een officiële verklaring dat u in leven bent. Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen voor uzelf aanvragen. We doen ons best om het binnen 5 werkdagen via de post op te sturen. Soms vraagt een buitenlands pensioenfonds om een Attestatie de Vita. Dat is een internationale versie van het bewijs van in leven zijn. Maak daarvoor een afspraak in het gemeentehuis. Een attestatie de vita vraagt u persoonlijk aan.  Bewijs van in leven zijn aanvragen Kosten € 7,50 Gratis als dat in een brief van het pensioenfonds staat Aanvragen bij gemeente Vraag het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het bewijs in het gemeentehuis aanvragen kan ook. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee en de brief van het pensoenfonds waarin zij aangeven dat u het bewijs gratis krijgt (als u die heeft). U krijgt het uittreksel direct mee.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Storing betalingen via webbrowsers Edge en Chrome Op dit moment is het niet mogelijk om via de webbrowser Edge en Chrome betalingen te doen via de gemeentelijke website. Maak gebruik van bijvoorbeeld de browsers Safari of FireFox. Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u solliciteert op functies bij de overheid. We doen ons best om het bewijs binnen 5 werkdagen via de post op te sturen. Bewijs van Nederlanderschap aanvragen Kosten € 7,50 Aanvragen bij gemeente U vraagt een bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente waarin u woont. Het bewijs in het gemeentehuis aanvragen kan ook. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee. U krijgt het uittreksel direct mee.

 • Emigratie doorgeven

  Vertrekt u vanuit gemeente Smallingerland naar het buitenland? Of gaat u minimaal 8 maanden in het buitenland wonen? Meld dit dan in de laatste week vóór de vertrekdatum bij de gemeente. Emigratie doorgeven Kosten Kosten emigratie doorgeven     Emigratie doorgeven: geen kosten Internationaal bewijs van uitschrijving € 7,20   Benodigdheden Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart; Gegevens over waar u naartoe gaat. Dus: naar welk land u gaat, wat uw eerste adres daar is en wanneer u verhuist. Wat u moet weten Blijft er iemand of meerdere personen achter op uw adres? Alle personen die vertrekken doen in dat geval persoonlijk aangifte. Dit geldt ook voor minderjarigen. Plan een afspraak binnen een week voor uw vertrek; U geeft uw nieuwe land en uw eerste adres in dat land aan de gemeente door; Uw uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huursubsidie, studiefinanciering, uitkeringen of uw belastingen; De emigratiedatum kan niet met terugwerkende kracht verwerkt worden. Dit betekent de datum van de aangifte gelijk is aan de datum van het vertrek. Wie kan een emigratie doorgeven Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door; Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door; Bewindvoerders geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld; Ouders en hun kind of kinderen (ouder dan 16) die op hetzelfde adres wonen, mogen de emigratie voor elkaar doorgeven; Echtgenoten of geregistreerde partners die op hetzelfde adres wonen, mogen de emigratie voor elkaar doorgeven.  

 • Zienswijze indienen

  Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Smallingerland? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze. Waarop kunt u reageren? Met een zienswijze kunt u reageren op ontwerpbesluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld op een ontwerpbeschikking over een vergunningaanvraag. Of op ontwerpen van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan of een wijzigingsplan. Vanaf januari 2024 kan het ook gaan om een ontwerp wijzigingsbesluit van het omgevingsplan. Wanneer kunt u een zienswijze indienen? Een zienswijze kunt u online indienen wanneer het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. Dat duurt meestal zes weken. U vindt deze periode in de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan. Zienswijze indienen Mocht het niet lukken uw zienswijze online in te dienen, dan kunt u dit ook schriftelijk of mondeling doen.  Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan: de gemeenteraad van Smallingerland, postbus 10.000, 9200 HA te Drachten. Een schriftelijke zienswijze moet de volgende informatie bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en redenen van de zienswijze. Voor meer informatie over het ontwerpplan of het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken, telefoonnummer 0512-581234. Wat doet de gemeente met uw zienswijze? Als wij een definitief besluit nemen, betrekken wij daar uw zienswijze bij. U krijgt persoonlijk bericht van het besluit. Wij maken dat besluit bekend in het Gemeenteblad op overheid.nl en publiceren het besluit in Actief. Mocht u het niet eens zijn met het besluit dan kunt u in beroep gaan. In het besluit staat hoe u dat kunt doen.  

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeente Smallingerland. Voor de Nederlandse wet zijn een huwelijk en een partnerschap gelijk. In het buitenland wordt alleen het huwelijk erkend.  Melding huwelijk/geregistreerd partnerschap Het is belangrijk om minimaal twee weken en maximaal een jaar voor de huwelijksdatum een melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bij ons te doen. Trouwt u niet binnen een jaar? Dan moet u opnieuw een melding doen. U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Afspraak maken Tarieven  Wat kost een huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeente Smallingerland? Tijdstip Kosten Op werkdagen tot 17.00 uur € 318,40 Op werkdagen tussen 17.00 en 22.00 uur € 474,40 Op werkdagen na 22.00 uur € 581,40 Op zaterdag € 474,40 Op zon- en feestdagen € 581,40 Gratis trouwen voor inwoners van Smallingerland op dinsdag en donderdagochtend om 09.00 uur gratis Extra kosten   Kosten Trouwboekje standaard € 26,00 Omzetting partnerschap in huwelijk (zonder ceremonie) gratis Omzetting partnerschap in huwelijk (met ceremonie) € 318,40 Ambtelijke getuige € 26,00 Trouwambtenaar van een andere gemeente € 163,00 Trouwambtenaar voor 1 dag (benoeming familie/vriend) € 344,00 Trouwlocaties U kunt kiezen uit drie vaste trouwlocaties: Het gemeentehuis Doarpstsjerke De Rottefalle Paviljoen De Leyen. Zelf een trouwlocatie kiezen U kunt ook kiezen voor een andere trouwlocatie. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze kosten zijn per trouwlocatie verschillend. Neem hiervoor contact op met de trouwlocatie waar u wilt trouwen. Onze trouwambtenaren Onze trouwambtenaren stellen zich graag aan u voor!  U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar uit een andere gemeente of door een familielid of vriend. Hieraan zijn een aantal voorwaarden en kosten verbonden. Deze kosten staan vermeld bij de tarieven. 

 • Klacht indienen

  Wilt u een melding doen van een een losse stoeptegel, kapotte speeltoestellen of gaten in de weg? Dan kunt u hier een melding openbare ruimte doen. Wilt u een melding doen van overlast van een persoon of bedrijf? Dan kunt u hier een melding overlast doen. Voor alle andere meldingen zoals hoog gras, onkruid of rioolverstoppingen kunt u kijken op de webpagina meldingen. Klacht over het contact met de gemeente Heeft u een vervelende ervaring met de gemeente? Wordt uw brief niet beantwoord? Of heeft u het gevoel dat u niet goed geholpen bent? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Dit kan digitaal via onderstaande knop of per e-mail. U kunt uw klacht ook telefonisch of bij de balie in het gemeentehuis doorgeven. We proberen binnen een week contact met u op te nemen. Klacht indienen Klacht indienen voor anderen Dient u de klacht in voor iemand anders? Stuur de toestemming met naam, adres en handtekening van deze persoon mee met de klacht. Dient u een klacht in namens een groep? Stuur dan de toestemming mee met de lijst met namen, adressen en handtekeningen van iedereen voor wie u de klacht indient. Passende aanpak Uitgangspunt is dat we met elkaar in gesprek gaan over uw klacht. Dat kan telefonisch of in het gemeentehuis. Een klachtencoördinator of onafhankelijke mediator kan helpen met een oplossing voor uw klacht. Bemiddeling en mediation zorgen vaak al voor een oplossing. Lees meer op de pagina Passend contact. Klachtencommissie Soms lukt het niet om in gesprek tot een oplossing te komen. Dan legt de gemeente uw klacht voor aan een onafhankelijke commissie. U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. De commissie adviseert de gemeente over uw klacht. Na het advies van de onafhankelijke commissie, neemt de gemeente een besluit over uw klacht. Niet tevreden over uw klachtafhandeling Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman neemt uw klacht alleen in behandeling als de gemeente uw klacht al behandeld heeft. Meer informatie Een overzicht van de bezwaren en klachten van 2021 vindt u in het jaarverslag bezwaren en klachten 2021 (pdf).

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan. Dit geldt ook voor kinderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Zeven dagen later kunt u uw paspoort op afspraak, na 10.30 uur, ophalen in het gemeentehuis. Met een paspoort reist u de hele wereld over. Jongeren tot 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort toestemming nodig van alle gezaghouders. Geef toestemming met DigiD of vul het toestemmingsformulier (pdf) in. Wilt u een paspoort aanvragen, maar heeft u nu geen Nederlands reisdocument? Bel dan met de gemeente op 0512 581 234. Paspoort kwijt Paspoort verloren of gestolen? Vraag bij de gemeente een nieuw paspoort aan. Maakt u uw afspraak online, kies dan voor de optie 'Paspoort aanvragen na verlies'. Wij maken een vermissingsverklaring voor u op. U hoeft niet naar de politie. Meenemen Kom goed voorbereid op de afspraak. We nemen vingerafdrukken van u. Zorg daarom dat uw vingers goed schoon zijn. Daarnaast moet u een aantal zaken meenemen naar de afspraak: Alle geldige én verlopen paspoorten en identiteitskaarten die u heeft; Pasfoto die niet ouder is dan zes maanden en voldoet aan de eisen; Contant geld of een pinpas. U betaalt bij de aanvraag. Paspoort aanvragen Paspoort ophalen Jonger dan 18 jaar Jongeren tot 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort toestemming nodig van alle gezaghouders. Kom samen met uw minderjarig kind naar het gemeentehuis voor de aanvraag. Geef als ouder(s) of verzorger(s) digitaal toestemming met DigiD of vul een toestemmingsformulier in. Na zeven dagen haalt uw kind het paspoort zelf op. U (of iemand anders) mag natuurlijk mee bij het ophalen. Toestemming met DigiD Geef toestemming met DigiD voordat uw minderjarig kind het paspoort aanvraagt. Zorg dat het paspoort binnen 3 maanden na het geven van de toestemming is aangevraagd. Na deze termijn vervalt de toestemming. U kunt voor meer kinderen tegelijk toestemming geven. Toestemmingsformulier Vul het toestemmingsformulier (pdf) in en ondertekenen het. Geef dit formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de ouder of verzorger die meekomt bij de aanvraag in het gemeentehuis. Spoedaanvraag Doe een spoedaanvraag als u het paspoort sneller nodig hebt.Voor een spoedaanvraag moet u extra betalen. Vraagt u het paspoort voor 14.00 uur aan, dan ligt het paspoort uiterlijk twee werkdagen later vanaf 10.00 uur voor u klaar. Maak voor het ophalen van het paspoort een afspraak. Kosten Soort paspoort  Kosten Geldigheid 18 jaar en ouder € 83,00 10 jaar Jonger dan 18 jaar € 63,00 5 jaar Zakenpaspoort     € 83,00 10 jaar Tweede paspoort  € 83,00 2 jaar Vluchtelingenpaspoort € 63,00 maximaal 5 jaar Vreemdelingenpaspoort   € 63,00 maximaal 5 jaar Spoedaanvraag € 57,00   Voor een tweede paspoort gelden speciale voorwaarden. Kijk daarvoor op Rijksoverheid.  

 • Aangifte overlijden

  Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. Kosten € 16,60 Als uitvaartverzorger aangifte doen Als uitvaartverzorger heeft u nodig: eHerkenning Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel Burgerservicenummer van de overledene Inloggegevens iDeal (u betaalt direct bij de online aangifte) Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U heeft dan ook geen B-envelop nodig. B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. Stuur de B-envelop zo snel mogelijk op naar gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Let op: belangrijk is dat u direct na de online aangifte het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak. Is de begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Dan is een verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie nodig. Is de begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Dan is een verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts nodig. Als uitvaartverzorger kunt u de aangifte ook digitaal doen: Digitaal aangifte overlijden doen  Als nabestaande zelf aangifte doen U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen van overlijden. Bel dan de gemeente voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Als nabestaande neemt u mee: Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Een doktersverklaring van het overlijden. Dit moet u weten Zorg dat de aangifte van overlijden wordt gedaan voordat de begrafenis of crematie is. Is iemand in het buitenland overleden? Dit geeft u door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden. Begraven of cremeren van de overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden. Meer informatie over aangeven van overlijden kunt u vinden op Rijksoverheid.nl Bekijk ook de pagina's Begraven en asbestemmingen en Vergunning gedenkteken graf aanvragen.