Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Informatie over aanbestedingen

  De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving. Nationale en Europese aanbestedingen publiceren wij op Tenderned.  Voor gemeentelijke civieltechnische werken (aanleg en onderhoud van wegen en rioleringen) en voor cultuurtechnische werken (aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen) werken wij met groslijsten. Aannemers op een groslijst komen in aanmerking voor onderhandse aanbestedingen. U kunt zich aanmelden voor de groslijst van de gemeente Smallingerland.   

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Aansprakelijk stellen Wat heeft u nodig? Bewijs van de opgelopen schade, bijvoorbeeld foto’s, een aanschafbon of een rekening en eventueel een schaderapport. Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en) als er getuigen zijn. Verklaring van het voorval, bijvoorbeeld een proces-verbaal bij verkeersongelukken, een schadenota van de verzekering of informatie over de opgelopen letselschade. Handig om te weten Onderbouw uw schadeclaim zo volledig mogelijk en stuur alle bewijzen die u heeft mee. Wij zullen uw aansprakelijkstelling zo spoedig mogelijk afhandelen, of we sturen het door naar onze verzekering die de aansprakelijkstelling verder afhandelt.

 • Verhuizen

  Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dat kan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Geeft u uw verhuizing later door, dan is de datum van doorgeven ook uw officiële verhuisdatum. Verhuizen binnen of naar Smallingerland Verhuist u binnen of naar gemeente Smallingerland, geef dit aan ons door. Wij geven uw nieuwe adres automatisch door aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen. Verhuizing online doorgeven Wie kan een verhuizing doorgeven? Iedereen van 16 jaar of ouder Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor: uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent. uw echtgenoot of geregistreerd partner. Dit kan alleen als u samen naar een nieuw adres verhuist, of als uw partner bij u in komt wonen. Gaat u samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan moet uw vriend of vriendin zelf de verhuizing doorgeven. uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist. uw ouder, als hij of zij meeverhuist. iemand die onder curatele staat, als u curator bent. een pleegkind, als u een zorgcontract heeft. iedere meerderjarige die u daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd. Verhuizen naar adres waar al iemand woont Als u bij iemand gaat inwonen, zorg dan dat degene bij wie u gaat inwonen toestemming geeft bij de aanvraag.  Verhuizen van Smallingerland naar andere gemeente Wanneer u vanuit Smallingerland naar een andere gemeente verhuist, dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist.  Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. Als u verhuist naar een huis waar al iemand woont, zorg dat de hoofdbewoner mee naar het gemeentehuis komt voor de aanvraag. Kosten Een verhuizing doorgeven kost niets Emigreren Kijk op de pagina emigratie doorgeven als u emigreert. Verhuizen vanuit het buitenland Kijk op de pagina verhuizen vanuit het buitenland als u vanuit het buitenland in gemeente Smallingerland komt wonen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Aan de gemeente kunt u vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor advocaten, verenigingen, niet-commerciële instellingen en de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). U kunt geheimhouding online regelen voor uzelf en voor uw kinderen totdat zij meerderjarig zijn. Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u dat zelf stopzetten. Geheimhouding aanvragen of stopzetten Kosten Geen Rechtszaak Als u geheimhouding heeft, blijven uw gegevens ook geheim voor advocaten. Behalve als de advocaat uw gegevens nodig heeft voor een rechtszaak waar u bij betrokken bent Overheidsorganisaties Alle overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst en het UWV, gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding hebt, kunnen wij aan deze organisaties gegevens doorgeven. De gemeente geeft nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren Verhuizing Al u verhuist binnen de gemeente of naar een andere gemeente, dan blijft de geheimhouding bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek te doen. Het verzoek heeft geen einddatum. 

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u gebruik wilt maken van gemeentegrond, bijvoorbeeld om een bouwcontainer of steiger neer te zetten, dan moet u dit minimaal 2 weken van tevoren bij ons aanvragen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming iets te plaatsen.  Aanvraag Als u een aanvraag wilt doen, dan kunt u een mail sturen naar gemeente@smallingerland.nl.  Deze mail moet bestaan uit: uw naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer; de locatie; hoelang de container/steiger blijft staan;  een situatietekening waar de container/steiger wordt geplaatst; een foto waar de container/steiger komt te staan. U krijgt vervolgens reactie op deze mail of het plaatsen op gemeentegrond voor u is toegestaan. Kosten Er zijn geen kosten aan verbonden. Gemeentegrond Onder gemeentegrond vallen ook de openbare weg, parkeervakken, parkeerplaatsen en de wegbermen.