Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Klacht tegen ambtelijk optreden

  Deze klachtenprocedure gaat niet over klachten of meldingen in de openbare ruimte, zoals afval, losliggende stoeptegels etc. U kunt daarvoor een ' melding openbare ruimte ' indienen. Burgers die niet tevreden zijn over de wijze waarop een ambtenaar of bestuurder zich in een bepaalde gelegenheid...

 • Aansprakelijk stellen van de gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval...

 • Vaderschap, ontkenning

  Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen als deze 2 punten van toepassing zijn: Uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind. U leefde vanaf de 306e dag voor...

 • Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente Weert

  Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit kunt u daar bezwaar tegen maken. Met een bezwaarschrift kunt u soms een beslissing tegenhouden. Lees hieronder hoe het werkt. Bezwaarschrift Stuur uw bezwaarschrift naar het bestuursorgaan van de gemeente dat het besluit heeft genomen (of had moeten...

 • Kadastrale informatie

  Wilt u eigendomsgegevens van een onroerend goed weten? Het kadaster houdt de openbare registers bij op grond waarvan men de rechtstoestand van een onroerende zaak (bouwkavel of pand) kan vaststellen. De kadastrale grenzen en nummers zijn aanduidingen die te gebruiken zijn voor de aanwijzing van een...

 • Naamgebruik, verzoek aanduiding

  Hoe werkt het? De gemeente is niet bevoegd de registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) op telefonisch verzoek te wijzigen. Het wijzigen kan na een schriftelijk verzoek en kan online (zie de link hierboven in het blok 'online regelen'). Komt u aan de balie dan kunt u ter plekke een schriftelijk...

 • Basisregistratie personen (BRP), verzoek geheimhouding registratie

  De persoonsgegevens van iedereen die in de gemeente woont of woonde, staan in de basisregistratie personen (BRP). Hierin staan naast uw adresgegevens ook gegevens over bijvoorbeeld een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Wanneer is geheimhouding mogelijk? U...

 • Basisregistratie personen (BRP), wijziging

  Wilt u uw persoonlijke gegevens in de Bevolkingsadministratie van de gemeente (BRP) aanpassen? Soms is dat mogelijk. Zo kan de gemeente op uw verzoek, na adoptie of geslachtswijziging, historische gegevens hierover verwijderen. Ook wanneer u merkt dat uw gegevens foutief staan geregistreerd in de...

 • Naamswijziging, (voor- of achternaam)

  Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een andere voor- of achternaam (geslachtsnaam) of een wijziging te krijgen. Het gaat hier om de wijziging bij Koninklijk Besluit, dus niet om een naamswijziging als gevolg van erkenning of adoptie. Voor meer informatie en de kosten, zie: Website Rijksoverheid:...