Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Uitleen van materialen

  De gemeente beschikt over verschillende materialen.

 • Ontkenning van het vaderschap

  Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van het kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente.

 • Naamskeuze kind

  Als ouders kiest u welke achternaam uw eerste kind krijgt. De naamkeuze geldt vervolgens ook voor volgende kinderen uit de zelfde relatie, die de Nederlandse nationaliteit hebben.

 • Opvang zwerfdieren

  De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van zwerfdieren. Sinds 1 januari 2020 heeft de gemeente Gemert-Bakel hiervoor een contract met de Dierenambulance Helmond.

 • Nadeelcompensatie

  Algemene informatie Nadeelcompensatie per 1 januari 2024 Schade die is ontstaan door een maatregel met gevolgen voor de fysieke leefomgeving vallen per 1 januari 2024 onder het regiem van de Omgevingswet. Per 1 januari 2024 worden deze schadeverzoeken afgedaan onder titel 4.5 Awb en de gemeentelijke Verordening Nadeelcompensatie Gemert-Bakel.

 • Basisregistratie personen (BRP), verwijderen of overschrijven gegevens

  Normaal gesproken kunt u geen gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) laten verwijderen. Er zijn echter twee uitzonderingen. De gemeente kan op uw aanvraag historische gegevens over adoptie of geslacht wijzigen indien in het verleden adoptie of geslachtswijziging heeft plaatsgevonden.

 • Geregistreerd partnerschap, omzetten in huwelijk

  Met een akte van omzetting kan uw geregistreerd partnerschap worden omgezet in een huwelijk. Hierdoor eindigt het geregistreerd partnerschap en begint het huwelijk vanaf het tijdstip waarop de akte van omzetting in het register van huwelijken is opgemaakt. Voor kinderen die vóór de omzetting zijn geboren, wijzigt er niets in de familierechtelijke betrekkingen.