Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Aangifte van Overlijden

  U doet aangifte van overlijden in de gemeente waar de persoon is overleden.

 • Briefadres

  U moet ingeschreven staan op het adres waar u woont of verblijft. In sommige gevallen kunt u zich op een briefadres laten inschrijven.

 • Adoptie

  Voor het adopteren van een kind neemt u contact op met een advocaat. De adoptieprocedure loopt namelijk via de rechtbank.

 • Paspoort en identiteitskaart

  Om aan te tonen wie u bent heeft u vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs nodig (bijvoorbeeld een paspoort of een identiteitskaart).

 • Erkenning kind

  U kunt een kind erkennen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft. U wordt dan samen met de moeder wettelijk ouder van het kind. Erkennen van een kind is gratis. Elk volgend kind dat uit dezelfde relatie wordt geboren, is niet automatisch erkend.  Als een volgend kind wordt erkend dan krijgt het dezelfde naam als het eerste erkende kind. Afspraak erkenning kind  Afspraak erkenning ongeboren kind 

 • Naamskeuze kind

  U kunt voor uw kind de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. En vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor een nieuwe baan vraagt de werkgever vaak om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan. Kosten € 41,35 Afhandeling Binnen 4 weken krijgt u de verklaring thuisgestuurd. Regelen Voor de aanvraag komt u persoonlijk naar de gemeente. U neemt op afspraak het volledig ingevulde formulier mee. Verderop in deze pagina vindt u meer formulieren. Maak een afspraak Dienst Justis (Direct naar aanvraagformulier) 

 • Echtscheiding inschrijven

  Het verzoek tot echtscheiding wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank, dat kan nooit bij de gemeente. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Zodra deze uitspraak definitief is, stuurt de rechter deze uitspraak via de advocaat naar de ambtenaar van de burgerlijke stand naar de plaats waar eerder het huwelijk plaatsvond. De ambtenaar schrijft de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand in. Als het huwelijk in het buitenland werd gesloten, wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den Haag. De ambtenaar schrijft uw echtscheiding direct in. Kosten De inschrijving van uw echtscheiding is gratis.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Iedere burger is verplicht alle officiële documenten te tonen die nodig zijn voor de juiste registratie van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie personen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Voorbeelden van deze documenten zijn uw geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Juiste registratie In de Basisregistratie personen mogen persoonsgegevens alleen aan de hand van dit soort documenten worden opgenomen. Bijna alle overheidsinstellingen maken gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze in de Basisregistratie personen zijn opgenomen. Daarom is een juiste registratie ook voor uzelf heel belangrijk. Gegevens op laten nemen onder ede of belofte Als u geen buitenlandse documenten kunt krijgen of als dit in redelijkheid niet van u kan worden gevraagd, dan kunnen bepaalde gegevens worden opgenomen aan de hand van een door u onder ede of belofte afgelegde verklaring. Deze eed of belofte legt u af bij de Afdeling Publiekszaken. Afhandeling Na het afleggen van verklaring onder ede of de belofte worden uw gegevens direct verwerkt. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het afleggen van deze verklaring onder ede of belofte.