Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Adresonderzoek

  Je kunt in een aantal gevallen een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente.

 • Voorkeursrecht van de gemeente

  Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als je grond van de gemeente wilt gebruiken, heb je toestemming nodig van de gemeente.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij in de BRP. Verschillende organisaties kunnen deze gegevens ontvangen. Er kan gevraagd worden om geheimhouding.

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel

 • Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen

  Soms kun je een bedrijfspand of bedrijventerrein huren of kopen van de gemeente.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als je schade hebt geleden door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, riolering e.d. kun je de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beƫindiging van uw geregistreerd partnerschap.