Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Bij het erkennen van een kind wordt iemand juridisch ouder. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten.

 • Verhuizing doorgeven

  Een verhuizing of emigratie moet worden doorgegeven aan de gemeente. Gebeurt dit niet, dan heeft dit (financiële) gevolgen.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • BRP inzagerecht

  Persoonsgegevens uit de BRP kunnen opgevraagd worden voor verschillende doeleinden. De gemeente bepaalt of deze gegevens verstrekt worden.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  In sommige gevallen kan een kind erkend worden vóór de geboorte. Iemand wordt dan juridisch ouder. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.