Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • WhatsApp buurtpreventie

  WhatsApp buurtpreventie

 • Uitgifte woningbouwkavels

  Meer informatie over: inschrijven voor bouwgrond

 • Zakenpaspoort

  Reist u veel? En heeft u meer ruimte in uw paspoort nodig voor douanestempels en visa? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Dit paspoort is dikker dan een gewoon paspoort, namelijk 66 pagina’s. Een zakenpaspoort vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis.

 • Bekendmaking voorgenomen uitgiften

  Op deze pagina vindt u meer informatie over bekendmakingen van gemeentelijke onroerende zaken.

 • Contact ondernemers

  Meer informatie over: Contact met de bedrijfsconsulent, het ondernemersserviceteam of de klankbordgroep 'onderneem!'

 • Zienswijze/ Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een gemeentelijk besluit, bijvoorbeeld een evenementenvergunning, een dwangsombesluit of een omgevings-vergunning voor het bouwen van een woning? Lees dan wat u kunt doen.

 • Tweede paspoort

  Reist u voor uw beroep veel naar landen die met elkaar in conflict zijn. Of heeft u tijdelijk geen paspoort in verband met een visumaanvraag? Dan kunt u een tweede paspoort aanvragen. Een tweede paspoort vraagt u persoonlijk aan in het gemeentehuis. Een paspoort is 2 jaar geldig. Het is ook mogelijk om uw paspoort te laten bezorgen op een door u te kiezen adres.

 • Aankoop groen- of reststroken

  Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) vastgesteld. Hierdoor is het voor inwoners en bedrijven in bepaalde situaties mogelijk om gemeentelijke groen- of reststroken welke aan hun percelen grenzen, aan te kopen.