Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Naamswijziging voornaam

  U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U hebt een advocaat nodig om deze aanvraag in te dienen.

 • Adresonderzoek

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

 • Verloren of gevonden voorwerpen melden

  Hebt u iets verloren of gevonden in onze gemeente? Dit kunt u melden via de website Verloren en Gevonden.

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Voor het organiseren van een kansspel is een vergunning nodig. Voor een bingo of kansspel ter promotie is een melding voldoende.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim. Schade moet eerst gemeld worden bij de verzekering.

 • Nadeelcompensatie

  Bij nadeelcompensatie kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Klacht indienen

  U dient een klacht in wanneer u vindt dat u door de medewerkers van de gemeente, het college of de burgemeester niet behoorlijk behandeld bent.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.