Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Voor het organiseren van kleine kansspelen (bijv. bingo's) die voor het publiek toegankelijk zijn, is toestemming van de gemeente nodig.

 • Overlijden, aangifte

  Aangifte van overlijden is verplicht en wordt meestal door de uitvaartondernemer gedaan. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

 • Nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie gaat over het vergoeden van schade als gevolg van een besluit van de gemeente.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

 • Verloren of gevonden voorwerpen melden

  Voorwerp verloren of gevonden? Kijk en/of meld dit op de website www.verlorenofgevonden.nl.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiƫle) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Automatische incasso, machtiging

  Met een automatische incasso geeft u de gemeente toestemming om de belasting in delen van uw rekening af te schrijven.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u gratis bezwaar maken. De gemeente moet dan opnieuw een beslissing nemen.

 • Grond kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten.