Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Klachtenprocedure bij aanbesteden

  We hebben een klachtenregeling voor aanbestede diensten en voldoen daarmee aan de Aanbestedingswet. De klachtenregeling draagt bij aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten.

 • Kwijtscheldingsverzoek afgewezen

  Denkt u dat uw verzoek ten onrechte is afgewezen? Dan kunt u een beroepschrift indienen.

 • Een klacht indienen

  Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Nadeelcompensatie

  Ons bestuur neemt veel besluiten waarbij belangen van anderen betrokken zijn. Daarbij kan het voorkomen dat er voor u schade ontstaat. Deze schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van u te blijven.

 • Bezwaar maken tegen een bestuursbesluit

  Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit van het hoogheemraadschap? Dan kunt u bezwaar maken. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.