Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Overlijden

  Als nabestaande heeft u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. Op deze pagina leest u hier meer over.

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente (dit geldt ook voor minderjarigen). Dit kan tijdens onze reguliere openingstijden. Met een nationaal paspoort reist u wereldwijd. Meenemen alle reisdocumenten die in uw bezit zijn, ook als deze verlopen zijn; één pasfoto die voldoet aan de eisen en niet ouder dan 6 maanden is (de fotograaf kent deze eisen); Jonger…

 • Verhuizing

  Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 28 dagen voor uw verhuisdatum. Digitaal uw verhuizing doorgeven U kunt uw verhuizing digitaal doorgeven met behulp van uw DigiD. Maakt u gebruik van een briefadres? Regel dan uw…

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Dit kan alleen als de gemeente niet wettelijk verplicht is om uw gegevens te verstrekken, zoals aan het UWV, de Belastingdienst, pensioenfondsen, een notaris of gerechtsdeurwaarder. Geheimhouding aanvragen Dien een verzoek tot geheimhouding in bij de…

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar bijvoorbeeld om vragen of als u gaat werken in de kinderopvang. Meer informatie over de VOG vindt u op de website van Justis. Meenemen volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever); geldig identiteitsbewijs (van aanvrager en bij machtiging ook…

 • Gebruik achternaam

  U staat met uw eigen achternaam ingeschreven bij de gemeente. Bent u getrouwd, gescheiden of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u ervoor kiezen een andere naam te gebruiken. U wordt dan aangeschreven met deze naam. Welke naam kunt u gebruiken? U kunt kiezen voor: de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam uw eigen naam gevolgd…

 • Kind erkennen

  De erkenning van een kind regelt het juridisch ouderschap als u niet getrouwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap heeft. De hoofdregel is: een kind kan door een man of vrouw worden erkend als het één ouder heeft. Meenemen geldig identiteitsbewijs van de erkenner en van de moeder uit wie het kind is geboren. als deze moeder zelf niet meekomt:…

 • Handtekening legaliseren

  Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren. Zo geeft de gemeente aan dat de betreffende handtekening echt van u is. Legalisatie is vaak nodig op stukken die naar het buitenland moeten of documenten waarin u met uw handtekening ergens toestemming voor geeft. Regelen U gaat persoonlijk langs bij de gemeente met het stuk waarop u…

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente staat ingeschreven. Soms heeft u een uittreksel nodig uit de BRP. Bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning. Hierin staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats vermeld. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente. Digitaal aanvragen U…

 • Bewijs van Nederlanderschap

  U heeft een bewijs van Nederlanderschap nodig om te laten zien dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat is soms nodig als u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur. U regelt dit bij de gemeente. Voorwaarden U bent in het bezit…