Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Verhuizing doorgeven

  Als u verhuist moet u zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen. U wordt dan automatisch uitgeschreven bij uw oude gemeente.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade of bent u gewond geraakt? En bent u van mening dat dit onze schuld is? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) van een akte kunt u om verschillende redenen aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. 

 • Identiteitskaart

  Met een identiteitskaart (ID-kaart) kunt u laten zien wie u bent (identificatie). U vraagt een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente.

 • Geboorteaangifte

  Is uw kind geboren in Maasgouw? Dan moet u hiervan binnen 3 dagen aangifte doen bij de gemeente. Hiervoor neemt u telefonisch contact op met de gemeente om een afspraak te maken. U kunt ook online aangifte doen.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Klacht tegen ambtelijk / bestuurlijk optreden

  Heeft u een klacht over de gemeente? Dien deze dan bij ons in. Het gaat hierbij om klachten over hoe ambtenaren of bestuurders zich gedragen of als u vindt dat u bijvoorbeeld verkeerde informatie heeft ontvangen.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen.

 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Onder het besluit leest u op welke manier u dit kunt doen.