Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Zienswijze indienen

    Soms neemt waterschap Hollandse Delta pas een besluit als er een goed inzicht is in alle betrokken belangen. U kunt dan een zienswijze indienen.

  • Bezwaar maken tegen beslissingen van het waterschap

    Als u het niet eens bent met een beslissing van waterschap Hollandse Delta, kunt u schriftelijk bezwaar maken.

  • Nadeelcompensatie

    Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.