Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Klacht over de gemeente

  Bent u niet tevreden over medewerkers of dienstverlening van gemeente Gouda? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt ons vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of organisaties door te geven. Dit geldt voor alle persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP). U kunt de geheimhouding ook weer stoppen.

 • Wijziging aanschrijfnaam

  Wilt u na uw huwelijk of de registratie van uw partnerschap de achternaam van uw partner gebruiken? Dan laat u dat weten aan de gemeente. De gemeente verandert uw aanschrijfnaam, maar niet uw eigen achternaam. Gaat u scheiden? Dan kunt u na de scheiding uw eigen achternaam weer gebruiken.

 • Verhuizing naar het buitenland

  Als u naar het buitenland verhuist (emigratie), moet u veel regelen. Wij helpen u graag op weg! Verhuist u naar het buitenland en blijft u daar langer dan 8 maanden? Dan is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft.

 • Verhuizing

  Bij verhuizen komt veel geregel kijken. Wij helpen u graag op weg! Wanneer u binnen Gouda of vanuit een andere Nederlandse plaats naar Gouda verhuist, moet u dat aan ons doorgeven. U wordt automatisch uitgeschreven bij uw vorige woonplaats. U kunt uw verhuizing gemakkelijk en snel online doorgeven. Verhuist u vanuit het buitenland naar Gouda, ga dan naar de pagina…

 • Uittreksel BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat en geboortedatum. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Dat kan digitaal, schriftelijk of persoonlijk aan de balie in het Huis van de Stad.

 • Verklaring (bewijs) van in leven zijn

  Een verklaring van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u in leven bent. Organisaties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. U vraagt dit bewijs aan bij de gemeente waarin u woont. Dit betekent dat u dit bewijs alleen bij gemeente Gouda kunt aanvragen als u in Gouda woont. Een bewijs van in leven zijn, is een…

 • Dwangsom en beroep bij te laat beslissen

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. U vraagt dan de gemeente om binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Beslist de gemeente daarna nog niet, dan hebt u recht op een vergoeding (dwangsom). Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

 • Bibob-onderzoek

  De gemeente mag uw achtergrond en uw bedrijf onderzoeken als u een exploitatie- of een alcoholvergunning aanvraagt. Dit wordt gedaan met een Bibob-onderzoek. Tijdens dit onderzoek, bepaalt de gemeente of er een risico is dat de vergunning gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten.

 • Bezwaar

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning of uitkering hebt aangevraagd, maar niet hebt gekregen. U kunt dan bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen. Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde en wilt u bezwaar maken, ga dan naar de website van…