Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Overlijden aangeven

  Als begrafenisondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. En een afschrift van de overlijdensakte aanvragen. Een overlijden geeft u binnen 6 werkdagen aan. Doe dit in de gemeente waar het overlijden plaatsvond.

 • Klein kansspel melden

  Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen als u voldoet aan de voorwaarden. U moet het kansspel wel uiterlijk 10 werkdagen van tevoren online melden bij de gemeente.

 • Nadeelcompensatie

  Bent u door het wijzigen van een bestemmingsplan onevenredig benadeeld door de gemeente? Of heeft u schade door een besluit of handeling van de gemeente? Dan kunt u compensatie aanvragen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan raden wij u aan uitleg te vragen bij de gemeente. Meestal maakt dat veel duidelijk. Mocht u het niet eens blijven, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Een bezwaar kunt u online indienen.

 • Administratief beroep indienen

  Heeft u een Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders aangevraagd? Of kwijtschelding voor de kosten van een paspoort, identiteitskaart of huisvestingsvergunning? En wijst de gemeente uw aanvraag af? Dan kunt u administratief beroep indienen als u het hier niet mee eens bent. Dit kan ook als de gemeente uw aanvraag buiten behandeling stelt. Het beroep kunt u online indienen.