Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Tweede paspoort

  Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé? Dan kunt u in bepaalde gevallen een tweede Nederlands paspoort aanvragen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig voor alle landen.

 • Zienswijze

  De ontwerpvergunningen en andere ontwerpbesluiten worden bekend gemaakt via de website: www.overheid.nl. Op het ontwerp kunnen tijdens de ter inzage legging van 6 weken door een ieder zienswijzen worden ingediend.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. In het besluit zelf staat of het mogelijk is om bezwaar te maken.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dit wordt ook wel het VOG genoemd.

 • Registration of death

  When someone dies, the death must be registered. This must be done in the municipality where the person has died. The funeral director usually handles this. However, friends or family of the deceased can also do it. We will record the death in the civil status records and issue a death certificate. We also provide a copy of the death certificate. You may need to show this document to various companies and organisations as proof of death. There is no fixed period within which the death must be registered. The funeral or cremation must take place within 6 days of the date of death.

 • Aangifte van overlijden

  Er moet aangifte gedaan worden als iemand is overleden. Dit moet bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar familie of vrienden van de overledene kunnen dit ook doen. Wij nemen het overlijden op in de burgerlijke stand en stellen een overlijdensakte op. Ook geven wij een uittreksel uit het overlijdensregister af. Dit document heeft u soms nodig om bij bedrijven en organisaties aan te tonen dat iemand is overleden. Er is geen periode vastgesteld waarbinnen de aangifte moet plaatsvinden. De begrafenis of crematie moet uiterlijk binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

 • Certificate of good conduct (VOG)

  A Certificate of Good Conduct is a declaration which states that your past conduct forms no obstacle to your performing a specific task or job. This is also known as a VOG.