Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • WhatsApp buurtpreventie

  WhatsApp buurtpreventie

 • Uitgifte woningbouwkavels

  Meer informatie over: inschrijven voor bouwgrond

 • Klacht

  Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente of Noaberkracht behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een bestuurder of een ambtenaar zich heeft gedragen.

 • Identiteitsfraude

  Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs.

 • Bekendmaking voorgenomen uitgiften

  Op deze pagina vindt u meer informatie over bekendmakingen van gemeentelijke onroerende zaken.

 • Echtscheiding

  Is uw huwelijk ontbonden door echtscheiding of is uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan moet de uitspraak van de rechtbank binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of uw partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dat voor u.

 • Contact ondernemers

  Meer informatie over: Contact met de bedrijfsconsulent, het ondernemersserviceteam of de klankbordgroep 'onderneem!'

 • Naamskeuze kind

  Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. U kiest vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte.

 • Zienswijze/ Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een gemeentelijk besluit, bijvoorbeeld een evenementenvergunning, een dwangsombesluit of een omgevings-vergunning voor het bouwen van een woning? Lees dan wat u kunt doen.