Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Paspoort of identiteitskaart

  U vraagt een (zaken)paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) aan op afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Uw reisdocument is binnen 5 werkdagen klaar. Afspraak maken voor: Aanvraag paspoort Aanvraag identiteitskaart Voorwaarden U woont in Vlaardingen. U heeft de Nederlandse nationaliteit. Hoe werkt het Maak een afspraak. Vraag uw paspoort of ID-kaart persoonlijk aan. Uw paspoort of ID-kaart is binnen 5 werkdagen klaar. Haal uw paspoort of ID-kaart binnen 3 maanden na aanvraag persoonlijk op. Voor het afhalen kunt u een afspraak maken, maar dit is niet verplicht. Voor de verstrekking van een eigen paspoort aan een minderjarige beneden de leeftijd 18 jaar of voor de verstrekking van een eigen identiteitskaart aan een minderjarige beneden de leeftijd van 12 jaar dient een “verklaring van geen bezwaar” te worden overlegd door beide ouders. Spoed Heeft u uw reisdocument snel nodig? Doe dan een spoedaanvraag vóór 14.00 uur. Dan is het reisdocument de volgende werkdag klaar. U betaalt hiervoor een toeslag. Let op! Een nieuwe identiteitskaart heeft vanaf 4 januari 2021 een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl/inlogmethodes/identiteitskaart. Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Dit nieuw vormgegeven model voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2019/1157 en aan de toezeggingen aan de Tweede Kamer. Meer info: www.rvig.nl Meenemen naar afspraak Alle reisdocumenten die u heeft (geldig, verlopen of buitenlands). 1 goedgelijkende pasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Bekijk de fotomatrix (pdf, 421 kB) van 2020 of uw pasfoto voldoet aan de eisen. Voor kinderen jonger dan 18 jaar: Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 123 kb) van de ouders of gezaghouder(s). Geldig identiteitsbewijs van de ouders of gezaghouder(s). Formulieren Formulier schriftelijke toestemming afgifte reisdocument (pdf, 123 kB)  Kosten en geldigheid (Zaken)paspoort voor personen van 18 jaar en ouder: € 83,85 (10 jaar geldig) (Zaken)paspoort voor personen jonger dan 18 jaar: € 63,40 (5 jaar geldig) ID-kaart voor personen van 18 jaar en ouder: € 75,80 (10 jaar geldig) ID-kaart voor personen jonger dan 18 jaar: € 40,90 (5 jaar geldig) Spoedtoeslag: € 57,05 Verlies of diefstal Is uw document gestolen of vermist? Dan kunt u een verklaring van vermissing invullen. Deze verklaring is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument. U kunt de melding digitaal doorgeven of op afspraak op het stadskantoor. Afspraak maken voor: melding vermissing reisdocument Direct regelen: Digitaal melding maken: vermissing reisdocument Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte of die van uw kind, (beëindiging van) huwelijk/geregistreerd partnerschap of overlijden van partner, ouder of kind? Vraag dan een uittreksel uit de burgerlijke stand aan. Doe dit bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Een afschrift van een echtscheiding of een ontbinding van de partnerschapsregistratie vraagt u aan bij de gemeente waar het huwelijk of de partnerschapsregistratie was. Let op: er zijn commerciële tussenpersonen actief die aanbieden een uittreksel, urgentieverklaring of ander product voor u aan te vragen bij de gemeente. Deze tussenpersonen vragen meer geld EN het duurt langer voordat uw gevraagde product bij u binnen is. Daarnaast machtigt u hiermee iemand om voor u een persoonlijk product aan te vragen. Hiermee krijgen deze bedrijven de beschikking over privacygevoelige informatie. Wilt u toch iemand machtigen omdat u zelf niet in staat bent om de aanvraag te doen? Geef gegevens zoals een kopie van uw paspoort nooit zomaar af. Gebruik bij het maken van een kopie altijd de KopieID app van de Rijksoverheid.  Hiermee kunt u uw gegevens deels afschermen en blijft uw privacy gewaarborgd. Direct regelen  aanvraag afschrift burgerlijke stand  Wij verzenden uw afschrift/uittreksel binnen 5 werkdagen. Digitaal verstrekken is niet mogelijk. Afspraak maken voor aanvraag afschrift burgerlijke stand Akten waarvan u een afschrift of uittreksel krijgt Het afschrift is een fotokopie van de akte met een stempel en een handtekening erop. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens uit de akte. Van deze akten kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen: Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Akte van registratie of beëindiging partnerschap Echtscheidingsakte Hoe werkt het Digitaal Gebruik uw DigiD om in te loggen en vul het aanvraagformulier in. U rekent direct af. Wij verzenden uw afschrift/uittreksel binnen 5 werkdagen. Digitaal verstrekken is niet mogelijk.  Op afspraak maak een afspraak het uittreksel vraagt u persoonlijk aan. Vraagt u het via een gemachtigde aan? Vul dan het machtigingsformulier (pdf 70 kB) in. u of uw gemachtigde krijgt het afschrift of het uittreksel direct mee tijdens de afspraak. gaat het om een afschrift of een uittreksel van een oudere akte die al gearchiveerd  is? Dan kan het langer duren voordat het afschrift of het uittreksel klaar is. Schriftelijk stuur een brief aan de gemeente Vlaardingen, t.a.v. Burgerzaken, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. vermeld in uw brief waar u het afschrift of uittreksel voor nodig heeft. onderteken de brief. stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. u krijgt het afschrift of het uittreksel met de factuur binnen 5 werkdagen opgestuurd. Afschrift of uittreksel voor internationaal gebruik Heeft u een afschrift of een uittreksel nodig voor het buitenland? U kunt een internationaal uittreksel in meerdere talen aanvragen. Bij aanvragen vanuit het buitenland verstuurt de gemeente het uittreksel nadat u de rekening betaald heeft. Meenemen naar afspraak een geldig identiteitsbewijs. Een gemachtigde die het afschrift of uittreksel voor u aanvraagt: uw geldige identiteitsbewijs of een kopie ervan. een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde. een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 70 kB). een brief waarin staat waarom u het afschrift of het uittreksel aanvraagt. Verder geeft u de gemachtigde in de brief toestemming het afschrift of het uittreksel namens u op te halen. De brief moet door u en de gemachtigde ondertekend zijn. Kosten en geldigheid afschrift/uittreksel burgerlijke stand € 16,60 verklaring huwelijksbevoegdheid bij huwelijk in het buitenland € 29,00 voor het versturen van documenten betaalt u portokosten. Alle bewijzen zijn 6 maanden geldig.  Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.  

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een verklaring dat u staat ingeschreven in de BRP. Er zijn verschillende typen uittreksels. U kunt een uittrekstel digitaal aanvragen met DigiD, maar ook op afspraak op het stadskantoor of via een brief. U kunt alleen een uittreksel BRP aanvragen in de plaats waar u woont. Let op: Er zijn commerciële tussenpersonen actief die aanbieden een uittreksel, urgentieverklaring of ander product voor u aan te vragen bij de gemeente. Deze tussenpersonen vragen meer geld EN het duurt langer voordat uw gevraagde product bij u binnen is. Daarnaast machtigt u hiermee iemand om voor u een persoonlijk product aan te vragen. Hiermee krijgen deze bedrijven de beschikking over privacygevoelige informatie. Wilt u toch iemand machtigen omdat u zelf niet in staat bent om de aanvraag te doen? Geef gegevens zoals een kopie van uw paspoort nooit zomaar af. Gebruik bij het maken van een kopie altijd de KopieID app van de Rijksoverheid.  Hiermee kunt u uw gegevens deels afschermen en blijft uw privacy gewaarborgd. Direct regelen  Aanvraag uittreksel BRP Wij verzenden uw afschrift/uittreksel binnen 5 werkdagen. Digitaal verstrekken is niet mogelijk. Maak een afspraak voor: aanvraag uittreksel BRP Standaarduittreksel BRP Op een uittreksel BRP staan uw burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum, geboorteplaats en het land waar u woont. Meer gegevens nodig, zoals burgerlijke staat of adreshistorie? Geef dit dan aan bij de aanvraag. Bewijs van in leven zijn, attestatie de vita U vraagt een bewijs van in leven zijn aan voor een pensioen, een andere uitkeringsinstantie of een levensverzekering. U bewijst ermee dat u op het moment van afgifte als levend staat ingeschreven.  Attestatie de vita Een attestatie de vita is een internationale verklaring waaruit blijkt dat u nog in leven bent. Deze verklaring kunt u alleen zelf aanvragen.  Bewijs van Nederlanderschap Met een bewijs van Nederlanderschap toont u dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Hierop staan uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit. U kunt dit document nodig hebben voor bijvoorbeeld een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk in het buitenland. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur. Hoe werkt het Digitaal aanvragen Gebruik uw DigiD om in te loggen en vul het aanvraagformulier in.  U rekent direct af Wij verzenden uw afschrift/uittreksel binnen 5 werkdagen. Digitaal verstrekken is niet mogelijk. Let op: Heeft u een verzoekschrift van een pensioenfonds ontvangen voor een bewijs van in leven zijn? Stuur deze dan mee als bijlage.​​​ Op afspraak aanvragen Maak een afspraak. Vraag het uittreksel of bewijs persoonlijk aan. U kunt hier ook iemand voor machtigen via het machtigingsformulier. U krijgt het uittreksel of bewijs direct mee. Schriftelijk aanvragen Stuur een brief aan de gemeente Vlaardingen, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeld in uw brief waarom u het uittreksel of bewijs nodig heeft. Vermeld naar welk postadres het afschrift of uittreksel verstuurd moet worden. De gemeente verstrekt geen digitale uittreksels. Onderteken de brief. Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. U krijgt het afschrift of het uittreksel met de factuur binnen 5 werkdagen opgestuurd. Meenemen naar afspraak Een geldig identiteitsbewijs. Eventueel de brief van de instantie waarin om het uittreksel of bewijs wordt gevraagd. Neem een verzoek van een pensioenfonds altijd mee. Een gemachtigde die het uittreksel of het bewijs voor u aanvraagt, moet meenemen: uw geldige identiteitsbewijs of een kopie ervan. een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde . een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 70 kB). Kosten en geldigheid Uittreksel, bewijs van in leven zijn of bewijs van Nederlanderschap: € 13,65 Bewijs in leven voor buitenland / Attestatie de vita: € 16,60 Digitaal aangevraagd uittreksel of bewijs: € 9,35 Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita  voor pensioenfonds: gratis als u een verzoekschrift van het pensioenfonds laat zien. Voor het versturen van documenten betaalt u portokosten. Alle uittreksels en bewijzen zijn 3 maanden geldig. Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het doen van een taak of functie in de samenleving.  Afspraak maken voor: Aanvraag verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Eisen U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe werkt het Digitaal de werkgever of organisatie start de aanvraag met eHerkenning op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm. u ontvangt daarna een e-mail met een link en een aanvraagcode. log in met uw DigiD en controleer de aanvraag. betaal de aanvraag via iDeal. Op afspraak: maak een afspraak bij het stadskantoor. vraag de VOG persoonlijk aan of via een gemachtigde. Vul dan het digitaal machtigingsformulier in. neem het volledig ingevulde aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’ mee. U krijgt dit formulier van de organisatie die de VOG van u vraagt. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever. U kunt het formulier ook downloaden via www.justis.nl. de gemeente stuurt de VOG-aanvraag digitaal door naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De VOG-aanvraag duurt maximaal 4 weken. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis. Let op: Er zijn commerciële bedrijven die u vragen de VOG-aanvraag via hen in te dienen. Dit kost veel geld. Vraag een VOG alleen aan via de gemeente of via Justis. Hiermee bespaart u onnodige kosten. Weet u niet of uw werkgever de aanvraag met een formulier of digitaal klaarzet? Neem dan contact op met uw werkgever, zet niet zelf iets klaar. Meenemen naar afspraak identiteitsbewijs. een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘VOG Natuurlijke personen’. Een gemachtigde moet ook meenemen: eigen identiteitsbewijs. een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier. Kosten en geldigheid op afspraak aan de balie: € 41,35 voor vrijwilligers: gratis Hoe lang een VOG geldig is, bepaalt de werkgever of de organisatie waar u de VOG voor aanvraagt.  Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.