Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Bezwaar maken tegen overige besluiten

  Op deze pagina maakt u bezwaar tegen een beslissing van de gemeente.

 • Inzagerecht

  Het recht op inzage in de over hem/haar opgenomen gegevens in de Basisregistratie personen (BRP).

 • Uittreksel aanvragen voor advocaten

  Bent u advocaat of een bedrijf en wilt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen? U kunt alleen een uittreksel aanvragen voor een gerechtelijke procedure.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Staat iemand op een adres ingeschreven die er niet woont? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente. Het maakt niet uit of u bewoner, verhuurder of deurwaarder bent.

 • Bezwaar maken tegen rekening huisvuil

  Bent u het er niet mee eens dat u een rekening heeft gekregen voor het verkeerd plaatsen van huisvuil? Dan kunt u op deze pagina bezwaar maken.

 • Bezwaar maken tegen besluit werk en inkomen

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een uitkering heeft afgewezen? Maak dan bezwaar.

 • Bezwaar maken tegen belastingaanslag

  Bent u het niet eens met uw gemeentelijke belastingaanslag of met de hoogte van uw WOZ-waarde? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

 • Bezwaar maken tegen afwijzing parkeervergunning

  Als uw aanvraag voor een parkeervergunning is afgewezen kunt u bezwaar maken. Dit kan online, per post en per fax.

 • Bezwaar maken tegen aanslag leges omgevingsvergunning

  Bent u het niet eens met de aanslag bouwleges voor het behandelen van uw aanvraag omgevingsvergunning? Dan kunt u een bezwaar indienen. Dien uw bezwaarschrift in binnen 6 weken na datum van verzending van de aanslag.

 • Erfpacht omzetten naar eigendom of eeuwigdurende erfpacht

  Betaalt u nu een vergoeding voor het gebruik van de grond waar uw woning of pand met kantoorfunctie, horeca of winkelfunctie op staat? Dan kunt u de grond kopen en bent u eigenaar ervan. Het recht van erfpacht stopt en u hoeft geen erfpachtcanon meer te betalen.