Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Klachten over de dienstverlening

  Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente Terneuzen? Bijvoorbeeld een klacht over het gedrag van een medewerker van de gemeente? Of vindt u dat u lang moet wachten voordat u wordt geholpen? Dan kunt u het 'klachtenformulier' invullen.   Klacht indienen als burger Klacht indienen als organisatie   Procedure bij klachten over dienstverlening gemeente Terneuzen Eerst proberen wij de klacht in een gesprek met u op te lossen. Als dat niet lukt, wordt u uitgenodigd om tijdens een hoorzitting uw klacht verder toe te lichten. We volgen dan de officiële klachtenprocedure. Bekijk de klachtenprocedure. We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor iedere werkdag van 9:00 tot 17:00 terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555. De Nationale Ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale Ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman. Andere klachten Andere klachten kunt u melden via onze website. Denk daarbij aan een storing aan de openbare verlichting, een losliggende stoeptegel of zwerfafval. Meld een klacht.

 • Aankoop of huur van groenstroken

  Als gemeente Terneuzen vinden we het belangrijk dat er veel groen is. Dat maakt onze buurten mooi en fijn om in te wonen. Ook helpt groen bij het duurzamer maken van onze omgeving. Door vaker voor groen te kiezen in plaats van stenen hebben we minder last van wateroverlast. Bepaalde gronden verhuren of verkopen we. Snippergroen zijn kleine stukjes grond van de gemeente. Soms blijven deze stukjes over bij het opnieuw inrichten van een buurt. Regelmatig hebben ze een nuttige functie voor de omgeving, maar soms ook niet. In dat geval kan het zijn dat u deze grond kunt kopen of huren om bijvoorbeeld uw tuin groter te maken. Verhuur of verkoop van de groenstroken (snippergroen) is geen vanzelfsprekendheid. Volgens het privaatrecht kan de gemeente zelf beslissen of ze bepaalde grond wil verhuren of verkopen. Het kan dus gebeuren dat we ervoor kiezen om niet te verhuren of verkopen. Als dat gebeurt, kunt u geen bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hoe regel ik mijn aanvraag? U kunt een aanvraag om snippergroen van de gemeente te kopen of te huren, doen met behulp van het online aanvraagformulier. Huur aanvragen Koop aanvragen Wij voeren vervolgens binnen acht weken een toets uit. U hoort dan of het perceel in aanmerking komt voor huur of koop. De totale procedure kan enige tijd in beslag nemen, soms wel enkele maanden. Dit is mede afhankelijk van het verzoek. Hoe werkt de aanvraag van snippergroen? Wilt u een stuk openbaar groen aankopen of huren, dat deel uitmaakt van een strook achter meerdere woningen? Dan adviseren wij u samen met de betrokken bewoners een verzoek in te dienen. Bent u eigenaar van het aangrenzende perceel? Als u eigenaar bent, kunt u zelf een verzoek indienen. Bent u huurder van een woning? Dan moet de verhuurder bereid zijn de grond aan te kopen en het aan u in verhuur te geven Bij de online aanvraag, moet u als bijlage een kadastrale kaart/tekening meesturen, waarop u aangeeft wat u wilt kopen of huren. Afwegingskader Wij toetsen uw vraag om grond te kunnen kopen of te huren. Wij bekijken onder andere of: De grond direct grenst aan uw tuin. Er kabels of leidingen onder de grond liggen. Als dat zo is, dan verkopenof verhuren wij niet. Er een overzichtelijk en logisch (groen)beeld blijft. En of er geen beeldbepalende bomen op het stuk grond staan. Verkoop mag niet leiden tot teveel verharding. Dit om wateroverlast en hittestress te voorkomen. Hoe de grond wordt gebruikt, de (sociale) veiligheid, de belevingswaarde en eventuele toekomstplannen. Het is niet vanzelfsprekend dat we de grond verkopen of verhuren. Wat kost de aankoop of verhuur van snippergroen? De kosten voor de verhuur en aankoop van groen- en reststroken staan in het overzicht grondprijzen. De prijs kan jaarlijks worden geïndexeerd. Bij aankoop zijn er daarnaast nog extra kosten, zoals notariskosten, kadastraal recht en de verschuldigde belastingen. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de strook grond. En zijn voor rekening van de koper. Het is gemeentelijk beleid dat we bij aankoop van meer dan 100 m2 gemeentegrond een verkennend bodemonderzoek uitvoeren. De resultaten van het onderzoek zijn mede bepalend of we de grond daadwerkelijk verkopen. De kosten voor het bodemonderzoek worden alleen na aankoop van de grond door de gemeente vergoed. Bestemming grond verandert niet Bij het aankopen van de grond, wijzigt de bestemming niet. Dit betekent dat de grond de huidige bestemming (groen) houdt. Dit betekent dat u niet mag bouwen op de aangekochte grond. Daarnaast kunnen we voorwaarden stellen aan bijvoorbeeld de erfafscheiding. Deze voorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst. Meer informatie Bekijk hier de veel gestelde vragen over gemeentegroen/snippergroen.

 • Volkstuin huren

  Binnen onze gemeente zijn er een aantal volkstuincomplexen waar u als inwoner een volkstuintje kunt huren. Als gemeente hebben wij de volgende volkstuincomplexen: In de kern Axel aan de Liniedijk In de kern Biervliet aan de Braakmanlaan In de kern Hoek achter de Dr. Leenhoutsstraat en aan de Koudeolderstraat In de kern Sas van Gent aan de Calandstraat In de kern Sluiskil aan de Pierssenspolderstraat In de kern Terneuzen, aan de Baandijk en achter de Kamerlingh Onnesstraat In de kern Zaamslag, achter de Axelsestraat en achter de Korte Delft In de kern Zuiddorpe achter de Boekweitstraat Ook zijn er enkele volkstuinverenigingen die volkstuintjes beheren. Bij interesse hiervoor moet u zich bij de vereniging melden en niet bij de gemeente. Het betreft de complexen: In de kern Axel aan de Zuidsingel Verhuur via ‘Tuiniersvereniging Eigen Teelt’, Prins Mauritsstraat 6, 4571 HB te Axel. In de kern Terneuzen bij Driewegen Verhuur via ‘Vereniging Tuinderslust; zie www.volkstuinterneuzen.nl voor meer informatie.   Wat is de procedure? Als u van de gemeente een volkstuintje wilt huren, kunt u dit digitaal aanvragen. Gebruik hiervoor de knop 'Volkstuin huren'. Volkstuin huren Wij behandelen uw aanvraag binnen zes weken. Als er een volkstuin beschikbaar is, dan nemen we contact met u op. Heeft u interesse in de beschikbare grond (of tuin), dan maken we een huurovereenkomst op. Voorwaarden U komt alleen in aanmerking voor een volkstuin in uw eigen kern. Vanzelfsprekend verwachten wij dat iedere tuinder zijn stukje grond goed onderhoud om zo  overlast te voorkomen voor aangrenzende tuintjes en percelen. Kosten Aan het huren van een volkstuintje zijn kosten verbonden. Het tarief voor het huren van een volkstuin in 2024 is € 0,34 per m2 per jaar. Eveneens vragen wij een borg van € 50. Deze krijgt u terug op het moment dat u uw overeenkomst opzegt en u de tuin leeg en in oorspronkelijk staat terug overdraagt. Opzeggen Het opzeggen van een volkstuintje doet u altijd schriftelijk aan De gemeente Terneuzen, t.a.v. afdeling Omgeving & Economie, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Of u stuurt een e-mail aan jboz@terneuzen.nl.

 • Huwelijk / partnerschap regelen

  Als u in de gemeente Terneuzen wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit bij ons melden. Vanaf 2 weken na de melding kunt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De melding is 1 jaar geldig. Als u beiden al heel uw leven in Nederland woont, dan kunt u uw melding doen aan de hand van onze digitale huwelijkskalender. Werkwijze digitale huwelijkskalender Datum en plaats vastleggen (te betalen via ideal). Tijdens het vastleggen van een datum en een plaats krijgt u vragen over onderstaande onderwerpen: Getuigen U heeft een foto of scan nodig van het legitimatiebewijs van uw getuigen. Uiterlijk twee weken voor de ceremoniedatum moet u de getuigen aan ons doorgeven. Trouwboekje U kiest een trouwboekje en betaalt dit tegelijkertijd met het boeken van de datum en plaats. Gebruik andere achternaam U kiest welke aanspreeknaam u wenst nadat uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden. Melding voorgenomen huwelijk digitaal ondertekenen. Nadat u uw dag bij ons heeft geboekt, ontvangt u een bevestigingsmail met een link. Via deze link gaat u naar een formulier met vragen die u aan het einde digitaal moet ondertekenen. Zowel u als uw partner moeten digitaal ondertekenen. Muziek U kunt via een smartphone met bluetooth uw muziek meenemen en laten afspelen tijdens de ceremonie. Heeft u niet altijd in Nederland gewoond, maar wilt u graag online uw melding doen? Neem dan telefonisch contact met ons op om uw situatie te bespreken. Lukt het niet om via onze digitale huwelijkskalender uw wensen door te geven? Maakt dan een afspraak om aan de balie langs te komen.   Huwelijkskalender gebruiken   Heeft u niet altijd in Nederland gewoond? In dit geval moeten wij beoordelen of er nog aanvullende documenten nodig zijn voordat wij uw huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen inplannen. Neem telefonisch contact met ons op of maak direct een afspraak om langs te komen aan onze publieksbalie. Financiële gevolgen huwelijk / partnerschap Hieronder vindt u een overzicht van de financiële gevolgen als u trouwt of een partnerschap registreert. Sinds 1 januari 2018 zijn deze gevolgen geldig voor alle huwelijken en partnerschappen die op of na 1 januari 2018 hebben plaatsgevonden. Privévermogen, erfenissen en giften tijdens het huwelijk blijven van uzelf. De volgende bezittingen of schulden deelt u met uw partner: spullen die u afzonderlijk of samen tijdens het huwelijk koopt spullen die u samen koopt nog vóór het huwelijk gezamenlijke schulden vóór het huwelijk schulden tijdens het huwelijk Wilt u niet in beperkte gemeenschap van goederen trouwen, ga dan naar een notaris. Trouwen op huwelijkse voorwaarden Trouwen op huwelijkse voorwaarden is bedoeld om elkaar financiële risico’s te besparen. Vooral wanneer een van beiden zelfstandig ondernemer is. Het beste moment voor het regelen van de huwelijksvoorwaarden is vóór het huwelijk. Meer informatie kunt u opvragen bij een notaris. Trouwlocaties en kosten In de gemeente Terneuzen kunt u kiezen uit verschillende trouwlocaties. De prijs en foto's van onze locaties vindt u op de webpagina Trouwlocaties. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen voltrekken wij tussen 9.00 en 16.00 uur. Op zondagen en officiële feestdagen kunt u niet trouwen of uw partnerschap registreren. Gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap Dinsdagmorgen kunt u om 9.00 uur en 9.45 uur, gratis trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in het stadhuis van Terneuzen. Bij de ceremonie is geen toespraak, maar alleen de standaard formaliteiten. Voor de ceremonie wijst de gemeente een ambtenaar toe. Muziek is niet toegestaan. De ceremonie duurt ongeveer vijf minuten. Getuigen U moet minimaal twee en maximaal vier getuigen per huwelijk of partnerschap opgeven. Als u geen getuigen heeft of deze niet zelf wilt aandragen (bijvoorbeeld in verband met privacy), dan kan de gemeente hiervoor zorgen. Getuigen van de gemeente kosten € 40,70 per getuige. Het doorgeven van uw getuigen doet u via onze digitale Huwelijkskalender op het moment dat u uw ceremoniedatum boekt. U heeft een foto of scan nodig van het legitimatiebewijs van uw getuigen. Als de getuigen in het buitenland wonen en niet eerder in Nederland hebben gewoond, hebben wij ook een geboorteakte van deze getuigen nodig. Uiterlijk twee weken voor de ceremoniedatum moet u de getuigen aan ons doorgeven. Heeft u uw ceremoniedatum al bij ons vast gelegd en wilt u apart de getuigen doorgeven? Dan kan dat via het formulier 'Getuigen'. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Muziek U kunt tijdens de huwelijksplechtigheid muziek (laten) afspelen. Dit kan bij binnenkomst in de trouwzaal, bij het ondertekenen van de akten en/of bij het vertrek uit de trouwzaal. U kunt dus maximaal drie verschillende nummers laten afspelen. Als u kiest voor een gratis ceremonie, dan mag u geen muziek afspelen. Als u zorgt dat er een deelnemer aan uw ceremonie de muziek bij zich heeft, dan spelen wij de muziek voor u af. Dit kan bijvoorbeeld via spotify op een smartphone van een deelnemer. Het is handig als de smartphone beschikt over bluetooth. Parkeren U ontvangt het gewenste aantal parkeerontheffingen op de dag van de ceremonie op het moment dat u op de locatie aankomt. Hiermee kunnen uw gasten bij de huwelijkslocatie parkeren. Bij het boeken van de datum en locatie kunt u aangeven hoeveel parkeerontheffingen u wilt hebben. Trouwboekje De keuze voor een trouwboekje kunt u aan ons doorgeven via de digitale Huwelijkskalender. Het trouwboekje betaalt u aan het einde via ideal. Trouwboekje (normale uitvoering, wit plastic omslag): € 23,70 Trouwboekje (luxe uitvoering, bruin lederen omslag): € 47,80 Heeft u uw ceremoniedatum al bij ons vast gelegd en wilt u apart een trouwboekje bestellen? Dan kan dat als u in de gemeente Terneuzen bent gehuwd. Via het formulier 'Trouwboekje bestellen'. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. U betaalt aan het einde via iDeal. Achternaam in trouwboekje Als u gehuwd bent dan staat in het trouwboekje enkel uw eigen achternaam. De gekozen achternaam na huwelijk staat niet in het trouwboekje vermeld. Dit kan niet worden aangepast.  Het trouwboekje is een officieel document met daarin uw officiële naam. Voor meer informatie zie gebruik andere achternaam. Trouwambtenaar Een trouwambtenaar voltrekt de ceremonie. Er zijn in onze gemeente vier trouwambtenaren waaruit u kunt kiezen. Op de pagina Trouwambtenaren stellen zij zich aan u voor. Het is ook mogelijk om de ceremonie te laten voltrekken door iemand die u zelf kiest. Bijvoorbeeld familie of vrienden. Hier zijn extra kosten aan verbonden, omdat deze persoon hiervoor beëdigd moet worden. De kosten voor de beëdiging zijn € 274,-. Bij het vastleggen van de trouwdatum kunt u aangeven welke wensen u heeft met betrekking tot de trouwambtenaar. Als u kiest voor een eigen trouwambtenaar dan nemen wij contact met u op voor de beëdiging en betaling. Verblijfsvergunning Bezit u niet de Nederlandse nationaliteit of bent u geen gemeenschapsonderdaan? Dan is het van belang dat u een geldige verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd heeft. Heeft u dit niet, neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ons bereiken via tel. 14 0115. (Dit telefoonnummer heeft maar 6 posities.) Wonend buiten Nederland Bent u Nederlander en woont u beide in het buitenland? En wilt u in Nederland trouwen of uw partnerschap laten registreren? Dan moet u contact opnemen met de gemeente Den Haag. Zij regelen de melding als u beiden buiten Nederland woont. De aanvraagprocedure is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als een van de echtgenoten wel in Nederland woont, dan hoeft u niet naar Den Haag. U kunt uw voorgenomen huwelijk / partnerschap dan melden bij de gemeente waar u de ceremonie wilt voltrekken. Maak een afspraak om bij ons aan de balie langs te komen. Trouwen in het buitenland Als u in Nederland woont en u wilt trouwen in het buitenland, dan moet u een aantal zaken regelen. In ieder geval hoeft u geen melding voorgenomen huwelijk te doen in Nederland. Waar u wel allemaal aan moet denken kunt u nalezen op de website van de rijksoverheid. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie vinden over de onderwerpen verklaring van huwelijksbevoegdheid en buitenlands huwelijk registreren. Meer informatie Geregistreerd partnerschap: wat moet ik regelen? Trouwen: wat moet ik regelen?