Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Aangifte doen van een doodgeboren kindje en inschrijven in de BRP

  Het verliezen van een kind veroorzaakt een groot verdriet. Aangifte doen bij de gemeente kan misschien helpen bij het verwerken hiervan. En u heeft dan een officieel bewijs dat uw kind heeft bestaan.

  Aangifte doen van een doodgeboren kind is niet verplicht als de zwangerschap minder dan 24 weken heeft geduurd. Duurde de zwangerschap 24 weken of meer? Dan moet uw kindje een begrafenis of crematie krijgen en is aangifte doen wel verplicht.

  U doet aangifte in de gemeente waar uw kindje is geboren.

  Inschrijven in de BRP

  U kunt uw kindje ook inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Dan staan de gegevens van uw kindje bij uw persoonlijke gegevens in de BRP, bijvoorbeeld op MijnOverheid.nl. Het maakt niet uit hoelang de zwangerschap heeft geduurd of hoelang geleden de geboorte was.

  U registreert uw kindje in de gemeente waar u woont. U kunt dit verzoek alleen voor uzelf doen en niet voor de andere ouder.

  Voornaam op bestaande aktes laten zetten

  Is er al een akte van uw kindje, zoals een ‘akte van geboorte (levenloos)’? Maar staat daar nog geen voornaam op? De gemeente kan dan alsnog een voornaam op de akte zetten.

 • Briefadres aanvragen

  Heeft u geen woonadres? Of woont u tijdelijk in een instelling? Dan kunt u zich door uw gemeente laten inschrijven op een briefadres. Overheidsinstellingen, zoals UWV of de Belastingdienst, sturen uw post naar dit adres.

  U kunt het adres van een kennis, bedrijf of instelling gebruiken als briefadres. De ontvanger moet ervoor zorgen dat de post bij u terechtkomt. U moet het gebruik van het briefadres aanvragen bij de gemeente.

  Kunt u niet zelf aan een briefadres komen? Dan helpt de gemeente u hierbij.

  Het kan nodig zijn een briefadres te gebruiken als u:

  • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft (bijvoorbeeld als u schipper bent)
  • verblijft in een instelling voor gezondheidszorg
  • verblijft in een instelling op het gebied van de kinderbescherming
  • verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis)

 • Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

  U kunt een familielid, vriend of kennis vragen uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken. Deze persoon wordt benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

  Deze persoon moet al wel benoemd zijn als babs in een andere gemeente.

  Deze persoon, ook wel babs voor één dag genoemd, moet wel een geldige benoeming tot babs in een andere gemeente hebben en aantoonbare ervaring in de voltrekking van huwelijken/partnerschappen.

  De babs voor één dag moet al beëdigd zijn bij de rechtbank. 

 • Verhuizen binnen Nederland

  U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. 

  Betreft het een verhuizing in de toekomst, dan wordt de verhuizing verwerkt met ingang van de door u opgegeven verhuisdatum. 

  Aan welke instanties wordt mijn verhuizing door de gemeente doorgegeven?

  Wij geven uw verhuizing door aan onderstaande instanties (indien op u van toepassing):

  • Rijksbelastingen
  • Waterschap Veluwe
  • Ziektekostenverzekeraars
  • Rijkskadaster en Openbare Registers
  • USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
  • Pensioenfondsen
  • UWV
  • SVB (sociale verzekeringsbank)
  • Gemeentelijke belastingen - Tribuut
  • Oude/vorige woongemeente

 • Gegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassen

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens zoals uw huidige adres, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit. Sommige gegevens worden automatisch aangepast. Bijvoorbeeld als u trouwt in Nederland. Andere gegevens geeft u zelf door, zoals een verhuizing.

  U kunt uw gegevens bekijken op MijnOverheid.nl. Kloppen uw gegevens in de BRP niet (meer)? Geef de wijziging meteen door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

  Bent u geadopteerd of heeft u een kind afgestaan ter adoptie? Of bent u van geslacht veranderd? De gemeente kan op uw verzoek gegevens van vóór de adoptie of geslachtswijziging veranderen of weghalen.

  Na adoptie kan de gemeente deze gegevens veranderen of weghalen:

  • Als u bent geadopteerd
   • uw naam
   • informatie over één of beide ouders
   • de bij adoptie verloren nationaliteit
   • adresgegevens van voor de adoptie
   • gegevens over immigratie en emigratie van voor de adoptie
  • Als u een kind heeft afgestaan ter adoptie
   • de gegevens van het kind

  Na geslachtswijziging kan de gemeente deze gegevens veranderen of weghalen:

  • uw naam
  • uw geslacht
  • het gebruik van de achternaam van uw (ex-)echtgenoot of (ex-)geregistreerd partner