Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

    Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeente Smallingerland. Voor de Nederlandse wet zijn een huwelijk en een partnerschap gelijk. In het buitenland wordt alleen het huwelijk erkend.  Melding huwelijk/geregistreerd partnerschap Het is belangrijk om minimaal twee weken en maximaal een jaar voor de huwelijksdatum een melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bij ons te doen. Trouwt u niet binnen een jaar? Dan moet u opnieuw een melding doen. U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Afspraak maken Tarieven  Wat kost een huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeente Smallingerland? Tijdstip Kosten Op werkdagen tot 17.00 uur € 318,40 Op werkdagen tussen 17.00 en 22.00 uur € 474,40 Op werkdagen na 22.00 uur € 581,40 Op zaterdag € 474,40 Op zon- en feestdagen € 581,40 Gratis trouwen voor inwoners van Smallingerland op dinsdag en donderdagochtend om 09.00 uur gratis   Extra kosten   Kosten 2023 Kosten 2024 Trouwboekje standaard € 25,00 € 26,00 Omzetting partnerschap in huwelijk (zonder ceremonie) gratis gratis Omzetting partnerschap in huwelijk (met ceremonie) € 245,00 € 318,40 Ambtelijke getuige € 25,00 € 26,00 Trouwambtenaar van een andere gemeente € 157,00 € 163,00 Trouwambtenaar voor 1 dag (benoeming familie/vriend) € 330,00 € 344,00   Trouwlocaties U kunt kiezen uit drie vaste trouwlocaties: Het gemeentehuis Doarpstsjerke De Rottefalle Paviljoen De Leyen. Zelf een trouwlocatie kiezen U kunt ook kiezen voor een andere trouwlocatie. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze kosten zijn per trouwlocatie verschillend. Neem hiervoor contact op met de trouwlocatie waar u wilt trouwen. Onze trouwambtenaren Onze trouwambtenaren stellen zich graag aan u voor!  U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar uit een andere gemeente of door een familielid of vriend. Hieraan zijn een aantal voorwaarden en kosten verbonden. Deze kosten staan vermeld bij de tarieven. 

  • Aangifte overlijden

    Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. Kosten € 16,60 Als uitvaartverzorger aangifte doen Als uitvaartverzorger heeft u nodig: eHerkenning Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel Burgerservicenummer van de overledene Inloggegevens iDeal (u betaalt direct bij de online aangifte) Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U heeft dan ook geen B-envelop nodig. B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. Stuur de B-envelop zo snel mogelijk op naar gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Let op: belangrijk is dat u direct na de online aangifte het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak. Is de begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Dan is een verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie nodig. Is de begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Dan is een verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts nodig. Als uitvaartverzorger kunt u de aangifte ook digitaal doen: Digitaal aangifte overlijden doen  Als nabestaande zelf aangifte doen U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen van overlijden. Bel dan de gemeente voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Als nabestaande neemt u mee: Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Een doktersverklaring van het overlijden. Dit moet u weten Zorg dat de aangifte van overlijden wordt gedaan voordat de begrafenis of crematie is. Is iemand in het buitenland overleden? Dit geeft u door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden. Begraven of cremeren van de overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden. Meer informatie over aangeven van overlijden kunt u vinden op Rijksoverheid.nl Bekijk ook de pagina's Begraven en asbestemmingen en Vergunning gedenkteken graf aanvragen.

  • Bezwaar maken

    Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld als uw aanvraag voor een vergunning of een bijstandsuitkering is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken. Neem eerst contact met ons op voordat u een bezwaarschrift indient. Misschien kunnen wij uw vragen al beantwoorden?  Let op: U kunt hier geen bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. Dat kan hier. Bezwaarschrift indienen Kosten Geen. Vraagt u een voorlopige voorziening aan of gaat u in beroep? Dan betaalt u griffierechten. Zo werkt het Gebruik het bezwaarformulier om uw bezwaar digitaal naar de gemeente te sturen. Schriftelijk mag ook. Zet in uw bezwaar de verzenddatum en het kenmerk van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of stuur een kopie van dit besluit mee) en geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Stuur uw bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Maakt u bezwaar voor iemand anders? Stuur een toestemming van deze persoon mee met het bezwaar. Maakt u bezwaar namens een groep particulieren? Stuur een machtiging met een lijst namen, adressen en handtekeningen van alle personen die bezwaar maken mee. Zo is het duidelijk dat u bevoegd bent om namens deze groep bezwaar te maken. Dien het bezwaarschrift binnen 6 weken in na de dag waarop het besluit is verzonden of bekend is gemaakt. U voorkomt zo dat uw bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden. Bemiddeling en mediation Uitgangspunt is dat een bezwaar wordt opgelost door met elkaar in gesprek te gaan. Bemiddeling en mediation zorgen vaak al voor een oplossing. Lees meer in de folder Passend contact. Bezwaarschriftencommissie Soms lukt het niet om in gesprek tot een oplossing te komen. Dan legt de gemeente uw bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie adviseert de gemeente over uw bezwaarschrift. De gemeente vraagt deze commissie ook om advies als u aangeeft geen bemiddeling of mediation te willen. Na het advies van de commissie, neemt de gemeente een besluit over uw bezwaarschrift.  Besluit tijdelijk opschorten Wilt u dat de gemeente een besluit niet uitvoert, waartegen u bezwaar heeft ingediend? Vraag om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen bij spoedeisende zaken. De rechter bepaalt of het besluit wordt opgeschort. Oneens met het besluit op uw bezwaarschrift Dien dan binnen 6 weken een beroepschrift in. In het besluit op uw bezwaar staat waar u in beroep kunt gaan.