Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Geboorteaangifte

    Aangifte van de geboorte van een kind doet u in de gemeente waar uw kind geboren is. Bij ons kan dit alleen op afspraak. U kunt uw afspraak online maken. Afspraak maken Doe de aangifte binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een geboorteakte op. Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. Bovendien moeten er altijd minimaal 2 werkdagen in deze termijn zitten. Enkele voorbeelden: Uw kind wordt op een woensdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op zaterdag en wordt daarom verlengd tot en met maandag (de eerstvolgende werkdag). Uw kind wordt op een donderdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op zondag en wordt ook in dit geval verlengd tot en met maandag (de eerstvolgende werkdag). Uw kind wordt op een vrijdag geboren. De termijn van 3 dagen eindigt op maandag. Omdat er maar 1 werkdag (maandag) in deze termijn zit, wordt de termijn verlengd tot en met dinsdag. De vader of meemoeder moet aangifte doen Kan de vader of meemoeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door: De moeder uit wie het kind is geboren. Iemand die bij de geboorte aanwezig was. Een bewoner van het huis waar het kind is geboren. Het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren. Achternaam voor uw kind kiezen Bij uw eerste kind (met de Nederlandse nationaliteit) kunt u kiezen of het de achternaam van de (duo)moeder of die van de vader krijgt. Ook kunt u voor een combinatie van de achternamen van de ouders: een dubbele achternaam. Wilt u meer weten? Lees dan de informatie op de pagina Achternaam voor uw kind kiezen. Wat zijn de kosten? De aangifte van een geboorte kost niets.  Een uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 16,60. Wat moet u meenemen? Geldig identiteitsbewijs. Bewijs van de dokter of verloskundige. Een kopie van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing). Overige informatie Op www.rijksoverheid.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) mogen ontvangen. Deze organisaties worden geïnformeerd over de geboorte van uw kind.

  • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

    Is uw kind levenloos geboren of leefde uw kind maar kort? Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen. Uw kind is levenloos geboren U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt ‘een akte van geboorte (levenloos)’ op. Uw kind heeft kort geleefd Is uw kind in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u daar de aangifte van geboorte en de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden daar. Aangifte doen U maakt online een afspraak voor ‘Overlijdensaangifte’. Afspraak maken De aangifte van overlijden kost niets. Na de aangifte maken wij een akte van overlijden op. Hiervan wordt een uittreksel afgegeven. De kosten van het uittreksel zijn € 16,60. Wie mag aangifte doen? Een van de ouders. Een uitvaartondernemer. Iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid. Medewerkers van het ziekenhuis. Wat moet u meenemen naar de afspraak? Een geldig identiteitsbewijs. De verklaring van de arts van het overlijden van het kind. Toestemming voor begraven of cremeren Om uw kind te kunnen begraven of cremeren heeft u toestemming van ons nodig. Dit noemen we een verlof tot begraven of cremeren. U krijgt dit direct bij de aangifte van overlijden van uw kind. Aangifte moet u daarom voor de begrafenis of crematie doen. Een kind hoeft niet begraven of gecremeerd te worden als het kind na een zwangerschap van minder dan 24 weken levenloos wordt geboren. Of als het kind na een zwangerschap van minder dan 24 weken levend wordt geboren en binnen 24 uur na de geboorte overlijdt. Het kind mag wel begraven of gecremeerd worden. Op verzoek van de ouders kan dan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven. Voorwaarde is wel dat er een doktersverklaring of ander bewijs wordt overgelegd. Meer informatie Registratie van een levenloos geboren kind Rijksoverheid: hoe doe ik aangifte van een levenloos geboren kind?

  • Geheimhouding persoonsgegevens

    De gemeente is wettelijk verplicht om persoonsgegevens van haar inwoners bij te houden. Die zijn nodig om bijvoorbeeld een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen of om uitkeringen te verstrekken.  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens over alle inwoners van Heerde. Uw adres en geboortedatum zijn er te vinden, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Eigenlijk staat in de BRP ieders administratieve levensloop vermeld.  Op www.rijksoverheid.nl kunt u bekijken welke organisaties gegevens uit de BRP mogen ontvangen. Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen. Het aanvragen van geheimhouding is gratis. Er zijn uitzonderingen Sommige instanties of personen hebben geen wettelijke status van ‘afnemer’, maar moeten toch een wettelijke taak uitvoeren. Bijvoorbeeld advocaten, notarissen en curatoren. Als zij om uw gegevens vragen terwijl uw verzoek tot geheimhouding is geregistreerd, moet de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het algemeen belang van de aanvrager. Daarbij wordt gekeken of de gevraagde gegevens wel nodig zijn voor het doel, of de gegevens niet op een andere manier kunnen worden verkregen en of uw privacy niet onevenredig wordt geschaad. Als de gemeente, ondanks uw verzoek tot geheimhouding, toch van plan is de gegevens te verstrekken, zal dit schriftelijk aan u worden gemeld. U kunt dan eventueel bezwaar maken. U kunt geheimhouding aanvragen voor Uw eigen persoonsgegevens; De persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen. Geheimhouding aanvragen Dit kan met het volgende formulier: Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen Log in met uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord. Wilt u uw verzoek niet online indienen? Stuur dan het volledig ingevulde formulier verzoek om geheimhouding of opheffing geheimhouding persoonsgegevens (pdf, 107Kb) en een kopie van uw legitimatiebewijs naar Gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. U kunt uw verzoek ook doorgeven op het gemeentekantoor. Dit kan alleen op afspraak. Neem het ingevulde aanvraagformulier en uw legitimatiebewijs mee. Meer informatie Inzien, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens Verstrekking persoonsgegevens Rijksoverheid: informatie over privacy en persoonsgegevens