Zoekresultaat 1 - 10 van 15 resultaten

 • Materialen van gemeente lenen of huren

  Soms heeft u materialen als dranghekken, containers of vuilniswagens nodig. Bijvoorbeeld voor een evenement of een actie. Neem dan contact op met een verhuurbedrijf.

  De gemeente leent geen materialen uit, behalve enkele soorten vlaggen. Voor de vlaggen betaalt u huur en een borgsom. De borgsom krijgt u terug als u de vlag(gen) in goede staat terugbrengt.

 • Voornaam of achternaam wijzigen

  U kunt uw voornaam of achternaam wijzigen. Ook kunt u de naam van uw kinderen wijzigen. U moet wel voldoen aan strenge voorwaarden.

  Is de wijziging van uw naam goedgekeurd? Dan komt uw nieuwe naam in de basisregistratie personen (BRP). De gemeente voegt uw nieuwe naam ook toe aan uw geboorteakte. Instanties die gebruikmaken van deze gegevens krijgen hierover bericht.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

  U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.

  Bij de verklaring van huwelijksbevoegdheid kunt u ook een meertalig modelformulier aanvragen.

  Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig. Hoelang een ongehuwdverklaring geldig is, verschilt per land.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als een persoon overlijdt, moet iemand aangifte van overlijden doen in de gemeente waarin de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden. De gemeente geeft toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet het verlof tot begraven of cremeren.

  De gemeente past ook de basisregistratie personen (BRP) aan en maakt een overlijdensakte op. Nabestaanden kunnen een uittreksel van de overlijdensakte krijgen. Dit heeft u nodig om praktische zaken te regelen. Bijvoorbeeld de erfenis en het opzeggen van de huur of abonnementen. Meestal zorgt de uitvaartondernemer voor het uittreksel. U kunt ook zelf een uittreksel bij de gemeente opvragen.

  Bent u uitvaartondernemer en heeft u eHerkenning? Dan kunt u online aangifte van overlijden doen

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen.

  Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u buiten Nederland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Dit is een internationaal document.

  Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

 • Adresonderzoek aanvragen

  Bij de gemeente staat iedereen ingeschreven op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als u twijfelt of adresgegevens wel kloppen, moet de gemeente een onderzoek starten.

  Staat iemand op uw adres ingeschreven, terwijl die niet bij u woont? Vraag de gemeente dan om een adresonderzoek.

  De gemeente kan een vertrokken bewoner niet zomaar uitschrijven. Dat kan alleen:

  • als de vertrokken bewoner zelf de verhuizing doorgeeft of
  • nadat de gemeente onderzoek heeft gedaan en geen nieuw adres heeft weten te achterhalen

  Krijgt u meer informatie over het nieuwe adres van de vertrokken bewoner? Geef deze informatie dan aan ons door.

 • Tweede Nederlands paspoort of zakenpaspoort aanvragen

  Als u vaak naar het buitenland gaat, kunt u een zakenpaspoort of tweede paspoort nodig hebben. Welke u nodig heeft, is afhankelijk van uw situatie.

  Een zakenpaspoort heeft 66 pagina’s in plaats van 34. U heeft dan meer ruimte voor visums en stempels.

  Een tweede Nederlands paspoort kan nodig zijn als:

  • u vaak landen bezoekt die een conflict met elkaar hebben
  • uw paspoort vaak bij de ambassade ligt voor een visumaanvraag, terwijl u een andere reis wilt maken

  Belangrijk: Het is niet toegestaan met een verlopen paspoort in het buitenland te reizen. Iedereen moet een eigen reisdocument hebben.

 • Huisverbod

  De burgemeester mag iemand een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit kan als er huiselijk geweld is gepleegd of vermoedelijk gepleegd zal worden. De burgemeester kan ook een huisverbod opleggen als hij weet of een sterk vermoeden heeft dat er in een gezin kinderen mishandeld worden. In geval van kindermishandeling neemt de burgemeester contact op met Veilig Thuis over het opleggen van een huisverbod.

  Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode. Tegelijkertijd komt de hulpverlening op gang. Zowel degene met het huisverbod als de gezinsleden en/of huisgenoten krijgen hulp. De burgemeester kan het huisverbod intrekken als de uithuisgeplaatste hulpverlening accepteert. Het gevaar voor herhaling moet dan wel zijn afgenomen.

 • Geboorteaangifte doen

  U doet de geboorteaangifte uiterlijk 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen.

  Let op: wordt u moeder en bent u niet getrouwd? Het kind krijgt dan uw achternaam. Wilt u dat het kind bij geboorte de naam van uw partner krijgt? De gemeente raadt u aan om vóór de geboorte het kind te komen erkennen. Beide ouders moeten daarvoor naar het gemeentehuis komen. Na de bevalling is dat niet altijd meteen mogelijk, bijvoorbeeld als de moeder in het ziekenhuis ligt. De erkenning voor de geboorte regelen voorkomt teleurstellingen. Meer weten? Lees dan ook de informatie bij 'Erkenning kind, aanvragen'.

  U kunt online aangifte van geboorte doen. Let op: u moet de aangifte wel nog binnen 3 dagen persoonlijk controleren op het gemeentehuis.

  Is online aangifte doen lastig voor u? U kunt ook aangifte doen in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

 • Online geboorteaangifte doen

  U doet de geboorteaangifte uiterlijk 3 dagen na de geboorte. De dag van de geboorte telt niet mee. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte. Hierin staat waar uw kind is geboren en hoe het heet. U kunt tegen betaling een afschrift van de geboorteakte aanvragen.