Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Paspoort aanvragen

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u een paspoort aan voor uw kind, dan moet uw kind zelf aanwezig zijn. U kunt uw paspoort meestal na 6 werkdagen ophalen.  Voor het aanvragen van een paspoort maakt u eerst een afspraak. Let op: vraag uw paspoort op tijd aan. We verwachten in 2024 meer aanvragen dan normaal. Voor het ophalen maken wij met u een afspraak tijdens de aanvraag. U kunt uw paspoort ook laten bezorgen.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen Alphen aan den Rijn, dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U geeft uw verhuizing 4 weken vooraf of uiterlijk 5 dagen na de verhuizing door.  Verhuist u naar een andere gemeente, dan geeft u uw verhuizing door in de nieuwe gemeente. Verhuist u vanuit het buitenland naar Alphen aan den Rijn, zie Vestiging vanuit het buitenland. 

 • Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

  Een uittreksel persoonsgegevens is een bewijs dat u staat ingeschreven in de gemeente. Op het uittreksel staan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres en een aantal aanvullende gegevens.

 • Identiteitskaart aanvragen

  Een identiteitskaart (ID-kaart) vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u een identiteitskaart aan voor uw kind, dan moet uw kind zelf aanwezig zijn.. U kunt uw ID-kaart meestal na 6 werkdagen ophalen.  Voor het aanvragen van een ID-kaart maakt u eerst een afspraak. Let op: vraag uw paspoort op tijd aan. We verwachten in 2024 meer aanvragen dan normaal. Voor het ophalen maken wij met u een afspraak tijdens de aanvraag. U kunt uw ID-kaart ook laten bezorgen.

 • Briefadres aanvragen

  Heeft u geen vast woonadres in Nederland, dan kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand die u kent. Dit heet een briefadres. Op dat adres ontvangt u uw post. U moet dit aanvragen bij de gemeente. Hoe werkt het De gemeente schrijft u in op het adres waar u meestal slaapt, dit is uw woonadres. Heeft u tijdelijk geen woonadres en wilt u wel post kunnen ontvangen? Bijvoorbeeld bij een echtscheiding, als u tussen twee woningen in zit, als u voor korte tijd naar het buitenland gaat of als u schipper bent. U kunt dan een vriend, kennis of familielid vragen of uw post tijdelijk naar dit adres gestuurd kan worden. Hoe lang kan een briefadres gebruikt worden Het verschilt per situatie hoe lang u gebruik kunt maken van een briefadres. De einddatum van uw briefadres staat in de brief die u krijgt als uw aanvraag is goedgekeurd. Wilt u het briefadres ook na deze datum blijven gebruiken, dan doet u zelf een nieuwe aanvraag voordat de termijn verloopt. Wij sturen u hiervan geen bericht. Als u dakloos bent Bent u (bijna) dakloos en kunt u uw post niet ontvangen op het adres van een vriend, kennis of familielid? Heeft u daarnaast ook psychische of andere problemen? Het Serviceplein kan u misschien helpen. Lees meer op de pagina: Hulp als u dakloos bent. Jonger dan 27 jaar? Dan kan het Jongeren Informatie Punt misschien iets voor je betekenen in deze zoektocht.

 • Privacyverklaring budgetbeheer en schuldhulpverlening

  Inwoners met (problematische) schulden kunnen zich bij de gemeente een schuldhulpverleningstraject aanvragen. Als uit gesprekken blijkt dat het nodig is om budgetbeheer in te zetten, dan is dit mogelijk. Om de schuldhulpverlening mogelijk te maken, gebruiken wij uw persoonsgegevens. We leggen graag uit hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens Wij verzamelen en gebruiken de persoonsgegevens van inwoners die zich melden bij Schuldhulpverlening. Welke gegevens worden verwerkt Wij gebruiken persoonsgegevens zoals: naam, adres, geboortedatum en financiële gegevens over inkomen, vermogen en schulden. Vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening registreren wij ook gegevens van uw eventuele partner en/of kinderen. Om schuldhulpverlening te kunnen bieden gebruiken wij de volgende persoonsgegeven: naw-gegevens geboortedatum geslacht burgerservicenummer documentnummer ID-bewijs burgerlijke staat nationaliteit verblijfstitel inschrijfgegevens gemeente contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) gegevens persoonlijke relaties (zoals partner en kinderen) gezinssamenstelling woon- en huurgegevens financiële gegevens (zoals bankafschriften, inkomen, vermogen en overzicht schulden) aangiften inkomstenbelasting Waarom gebruiken wij deze persoonsgegevens De gemeente gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Het belangrijkste doel is om de inwoner te ondersteunen bij het op orde krijgen van geldzaken. Het doel is ook om rust te creëren in de financiële situatie door (een grotere) schuldenlast te voorkomen en (waar nodig) schuldsanering aan te vragen. Daarom worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor: het beoordelen van een aanvraag/het voeren van een intakegesprek het begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een geschikte oplossing gericht om schuldhulpverlening mogelijk te maken het behandelen en beoordelen van aanvragen op grond van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) het afgeven van beschikkingen het communiceren met de inwoner het beoordelen, registeren en opslaan van gegevens voor een aanvraag budgetbeheer het opstellen en uitvoeren van een budgetplan bij budgetbeheer: het doen van betalingen voor de inwoner (aan partijen als woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars en schuldeisers) bij budgetbeheer: het doen van betalingen aan de inwoner zoals leefgeld het bewaken van het proces en de voortgang rondom budgetbeheer het behandelen van en begeleiden naar schuldsanering vanuit de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) of een dwangakkoord via de rechtbank het monitoren van het proces en de voortgang van de schuldhulpverlening als het nodig is, het inschakelen van hulpverleners het maken van geanonimiseerde managementrapportages voor het verbeteren van diensten en het verbeteren en verantwoorden van ons beleid het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek Reden voor het gebruik van persoonsgegevens Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een reden voor is. Dit noemen we 'grondslag'. Deze grondslag staat in artikel 2 en artikel 3 van de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening. Vanuit de wet moeten wij inwoners uit de gemeente Alphen aan den Rijn met schulden ondersteunen. Ook moeten we voorkomen dat inwoners in (ernstige financiële) problemen raken.  Wie ontvangen de persoonsgegevens Wanneer het nodig is voor de eerder genoemde doelen, delen wij persoonsgegevens met andere partijen. Wij delen alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens. Bij budgetbeheer deelt de gemeente bijvoorbeeld persoonsgegevens met: werkgever uitkeringsinstantie belastingdienst woningcorporaties zorgverzekeraars energieleverancier waternet andere verzekeraars schuldeisers rechtbank (als er sprake is van een aanvraag tot schuldsanering en/of een dwangakkoord) verwerkers die namens ons handelen, bijvoorbeeld een applicatiebeheerder Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij aan u schuldhulpverlening verlenen. Behave als een wet van ons vraagt om uw gegevens voor een andere periode te bewaren De selectielijst van de Archiefwet eist dat wij gegevens voor een bepaalde periode bewaren: 5 jaar vanaf het moment dat de schuldhulpverlening aan u is gestopt 5 jaar aIs schuldhulpverlening aan u is geweigerd Meer informatie Als u een vraag heeft over uw persoonsgegevens, dan stuurt u een e-mail naar privacy@alphenaandenrijn.nl Uw eigen persoonsgegevens inzien uw persoonsgegevens laten aanpassen of verwijderen