Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Aanpassing gegevens in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI)

    U kunt een deel van uw gegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) veranderen. Uw adres kunt u online wijzigen via het Digitaal Loket Verhuizen Buitenland. Andere gegevens wijzigt u bij de gemeente Goes als gemeente met een RNI-loket.

  • Adjustment of data in the Non-Residents Registration (RNI)

    You can change some of your details in the Non-Residents Registration (RNI). You can update your address online via the Digital Relocation Abroad Portal. For other changes, you need to go to the municipality of Goes, which has an RNI desk.

  • Erkennen van een kind

    Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of de duomoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt erkenning van een kind in het Stadskantoor.