Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Bezwaarschriftencommissie

    Als u bezwaar indient, wordt dit ambtelijk opgepakt of de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie kan om advies worden gevraagd. Deze commissie is ingesteld door de burgemeester, burgemeester en wethouders, en door de gemeenteraad voor de door hen genomen besluiten.

  • Bezwaar en beroep

    De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.