Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Levenloos geboren kind registreren

    Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. U doet uw verzoek tot registratie bij de gemeente waar u woont.  Met deze registratie is uw levenloos geboren kind zichtbaar voor u via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. 

  • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

    Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen. Dit bedrag heet een dwangsom.

  • Huisverbod bij huiselijk geweld

    Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een huisverbod geven. Dit verbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening wordt gestart. Tijdens het huisverbod mag de dader 10 dagen lang niet in de woning komen en geen contact hebben met de bewoners van het huis. Het verbod kan worden verlengd tot 28 dagen. Onder huiselijk geweld valt: lichamelijk geweld kindermishandeling seksueel misbruik verwaarlozing bedreiging stalking eerwraak Als u slachtoffer bent van geweld door een (ex-)partner, gezinslid, familielid of huisvriend, meld dit dan zo snel mogelijk bij de politie.